Hlavatce
Debrník, Vyhnanice

Aktuality

Čarodějnice a májka 27. 4. a 30. 4. 2024

V sobotu večer 27. 4. jsme se sešli před Klubem co by přípravná skupina na čarodějnice a májku. Chlapi přivezli vzrostlý smrk s nádhernou bohatou špičkou. Oklestili a oloupali kmen. My jako děvčata jsme jim doplňovala pitný režim a povzbuzovala je v práci. Naším úkolem bylo vyrobit čarodějnici, která bude na vatře 30. 4. spálena. Pak jsme se všichni posilnili dovezenou pizzou a tekutinami. Vlastní stavění májky a její zdobení začalo 30. dubna navečer. Za pomoci techniky stála cobydup. A jak vlála svými třásněmi do dálky. Kolem 21. hodiny se zapálila vatra a s ní shořela i čarodějnice. U malého ohýnku se opékaly špekáčky jedlo se, pilo, veselo bylo. Ráno ale bylo neradostné. Nenechavci z jiné vesnice v nestřeženém okamžiku májku podřízli a věnec jako talisman odvezli domů. Škoda. Byla opravdu moc pěkná.

 

Velikonoční břízka 26. 3. 2024

Ani letos jsme nevynechali zdobení velikonoční břízky. Tentokrát jsme to pojali zcela jednoduše, žádné velikášství. Zkrátka bříza v květníku. A jak byla pěkná! Přesadíme ji do zahrady a bude rozdávat svoji obyčejnou krásu dál.

 

Velikonoce 1. 4. 2024

Je přestupný rok, vymrskat chodí děvčata. A že jich bylo. Větší chodila sama, malé děti s doprovodem rodičů. Vajíček a dobrůtek bylo všude dost, koledníků taky. A tak to má být. Příští rok zase v tak hojném počtu.

Babinec a výlet 9. 4. 2024

Náš „hlouček“ se rozhodl, že nebudeme sedět jak slepičky na vejcích, ale že se trochu rozšoupneme. Vydaly jsme se proto na „výjezdní zasedání“ do Týna nad Vltavou. A že to nebylo jen tak pro zábavu, ale i užitek. Nakoupily jsme si všechny boty, prádlo, potřeby pro domácnost. Výlet jsem završily v tamní úžasné cukrárně. Zkrátka nemělo to chybu. Příště zase někam.

 

MDŽ 2024

Už ani nevím kolikátý ročník tohoto mezinárodně uznávaného svátku žen zde dodržujeme. Sešlo se nás v místní Klubovně požehnaně. Všechny nazdobené stoly byly zaplněny. Místní pan kuchař připravil chutnou večeři. Kdo mohl donesl něco ze svých kulinářských výtvorů. Tím pádem se stoly jen prohýbaly pod dobrotami sladkými či slanými a žízní jistě nikdo netrpěl.

Chlapci každé z dam a dívek rozdali krásný karafiát a přání užít si pohodového večera. A tak to u nás chodí. Jsme rádi, že jsme stmelená parta, která mezi sebou vždy uvítá hosty odjinud.

 

Silvestr 2023

Každoročně se scházíme v naší Klubovně z důvodu rozloučení se se starým rokem. Na příchod toho nového se pečlivě připravujeme. Přesně ve 24:00 hodin máme společný přípitek a pak následují světlice a petardy. Letos jsme světelnou šou vzdali z dobře známých důvodů – tragédie v Praze na fakultě. Nový rok přišel jen jemně osvětlen, ale ten starý byl řádně zajeden a zapit. Občerstvení bylo úžasné a rozmanité. Večer sršel dobrou náladou a vtipem. Tak jak to má být. Snad letošní rok 2024 bude klidnější a úspěšnější.

 

Zdobení stromečku 3. 12. 2023

První adventní neděli, tentokrát 3. prosince, jsme se sešli v naší Klubovně, abychom ji vánočně vyzdobili. Venkovní stromeček již byl pro svou velikost opatřen elektrickým osvětlením, které nám zajišťuje pán se zdviží.

Zvláštností bylo, že napadlo spoustu sněhu, takže děti ani nevěšely ozdoby na strom, neboť byl zasypán silnou sněhovou nadílkou. A to bylo něco pro ně. Na parkovišti využily hromad nahrnutého sněhu, ve kterém stavěly bunkry a klouzačky. Zkrátka vyřádily se dostatečně. V Klubovně pak na ně čekal teplý dětský punč, čaj a limonády. Samozřejmě nechyběly sladkosti a jiné dobrůtky.

I dospělí si přišli na své. Jejich punč doznal velkého úspěchu, všem chutnal a nikdo se neostýchal si dávat repete. A tak to má být. Snad zase znovu příští rok.

 

Veselé halloweenské klání

Večer 4.11. patřil u nás ve Vyhnanicích dýním a strašidlům. Dle předem připraveného programu od paní Blanky, měl každý svůj úkol. Ten spočíval ve vytvoření něčeho dobrého pro každého zúčastněného. Jednotlivé dobrůtky se vztahovaly jak názvem, tak i vzhledem k nějaké vyhnanické pověsti. Celkem bylo přihlášeno 14 výtvorů sladkých i slaných. Mimoto na stolech stály podnosy a mísy s dalšími nesoutěžními lahůdkami. Nakonec zvítězil každý. I přípitky byly netradiční. Podávaly se dva druhy horkých alkoholických nápojů. Pro děti se rozlévaly limonády a vařil čaj podle chuti. Též si každý přítomný vylosoval svoje štěstíčko. Ke kávě bylo vždy po čem sáhnout. Dýně zdobily, strašidla strašily, ponocný svítil zbloudilým. Zkrátka večer, jak má být.

 

Letní kino

V sobotu 14. října proběhlo letos poslední venkovní kino. Promítal je na velké plátno v pergole pan Skála. Únos Moravanky, starší film se spoustou starších známých herců se líbil svým vtipem i hudbou Známé Moravanky, která prolínala celým dějem. Poslední venkovní promítání letos proto, že už venku je chladno. Další produkce bude jistě zase brzy a sedět budeme již v teple naší Klubovny.

 

Svatováclavská pouť 2023

Jako každoročně tak i letos jsme v naší vesničce uspořádali pouťovou náboženskou a kulturní akci. Ta první se odehrávala v místní kapli zasvěcené Svatému Pavlovi. Ten nad místními drží ochrannou ruku a svatostánek hlídá. Druhá část byla čistě kulturní. Hudební trio Valešů nám v pergole před Klubem uspořádalo úžasný koncert.

Na závěr své produkce hudebníci ztvárnili Píseň pro Vyhnanické, kterou složil pan Tesař. Ten se také postaral o stráž Klubovny. U dveří stojí v životní velikosti ponocný s lucernou, která večer svítí a ukazuje cestu zbloudilým.

Posledním bodem programu byl společný oběd. Podával se guláš mistra Buriana s knedlíkem. Na stolech bylo nepřeberné množství lahůdek jak slaných, tak i drobné sladké pečivo. Ani žízní nikdo netrpěl. Den se protáhl do pozdních večerních hodin. A že bylo veselo. Pan Košner vyhrával na harmoniku, tančilo se a zpívalo.

Troufám si říct,že ta letošní pouť si v ničem nezadala s minulými roky. Ba dokonce je i předčila i přes počáteční nepřízeň počasí.

 

Letní kino ve Vyhnanicích

Pan Skála přišel s dobrým nápadem udělat si společný filmový večer v naší klubovně. Protože teplé počasí ještě dovolilo, promítalo se venku pod pergolou. A ne ledajak. Diváci se pohodlně usadili na lavice a židle, popíjeli nač měli chuť a přitom sledovali děj na širokém plátně. Běžel film Patrika Hartla o čtyřech spolužácích.

Sešlo se spoustu vyhnanických, ale i hlavateckých občanů, kteří přišli na pozvání a ze zvědavosti, zda se dílo podaří.

Promítání mělo velký úspěch a jistě se bude zase někdy opakovat, ale to už v teple naší klubovny. Jen více takových akcí, které sbližují lidi dobré vůle.

 

Ukončení léta 2023

Ani letos jsme nevynechali příležitost rozloučit se s odcházejícím létem. Stejně jako každý rok jsme připravili bohatý odpolední program pro děti i dospělé. S přispěním sponzorů jsme si mohli dovolit spoustu zábavných akcí. Jako skákací hrad, jízdu OT pana Mareše, 2 vojenské saidkáry, střelnici, autíčka a jízdu na ponících.

Celé slunečné odpoledne znělo radostným smíchem malých i velkých občanů. Podávalo se skvělé občerstvení, které všem mimořádně přišlo k chuti.

Poděkování za celou zdařilou akci patří všem, kdo se podílel finančně či vlastní prací. Tak příště zase a doufám, že stejně úspěšně jako letos.

 

Výlet do obory Jitro

Je údělem a radostí babiček postarat se o prázdninách o vnoučata. Co stále vymýšlet, aby se děti nenudily a měly hezké zážitky a vzpomínky?

Hospodářka ze zdejšího statku-paní Hajdů, přišla s nápadem. Vezmeme děti do obory, kde si prohlédnou a nakrmí lesní zvěř. Spásná myšlenka to byla.

Odpoledne po obědě jsme se se svými svěřenci sešli všichni u statku a že nás nebylo vůbec málo. Pěšmo jsme se vydali do lesní obory. Pro děti to byla vlastně cesta za poznáním a úžasný pobyt v přírodě spojený s krásnou procházkou.

Děti nosily vědra se zrním a doplňovaly krmítka a krmelce pro místní hladové krky. Přitom skotačily, pozorovaly okolí z výšky mysliveckých posedů. Nádherný pohled byl na stádo daňků, laní a malých koloušků, kteří přicházeli ke krmítkům a krmelcům.

Celá naše skupina urazila pěšky asi 6 kilometrů. Výlet byl zakončen posezením v místní Skále. Tam si všichni odpočinuli,posvačili a poté pokračovali plni zážitků a dojmů do svých domovů.

Bylo to nádherné odpoledne-poznávací,procházkové a užitečné. Moc děkujeme paní Hajdů, která nám toto umožnila a provázela nás celým odpolednem. Děkujeme moc.

 

30. duben – čarodějnice a májka

Chlapi z naší vesnice dojeli do lesa, kde pokáceli vzrostlý smrk. Dopravili ho ke Klubovně, kde byl oloupán a připraven k opentlení. V odpoledních hodinách jsme se všichni sešli, abychom májku dozdobili a vztyčili vzhůru k nebi. Nebylo to jen tak. Nejprve vadily dráty elektrického vedení a musela se přikrátit. Podruhé před vztyčením se zřítila a ulomil se vršek. Šikovní chlapi ji bezpečně zadlahovali a mohlo se zdvíhat znovu. Na potřetí to vyšlo. Potom už jen zbývalo oplechovat ji, aby se uchránila před poražením cizími nájezdníky. Poté se přítomní odebrali k sadu, kde se pálila čarodějnice a opékaly buřty. I pití bylo dost a veselo také. Májka stojí u Klubu dodnes a zdobí naší ves.

 

Cestování po Japonsku

21. dubna 2023 k nám do našeho Klubu zavítal pan doc. Vácha se svojí manželkou. Procestovali Japonsko křížem krážem zdola nahoru a zpět. Pan docent nám vyprávěl zážitky z cest, které byly bohatě doplňovány krásnými fotografiemi. Manželka nás při jeho výkladu provázela prstem po mapě, abychom se lépe zorientovali. Přednáška probíhala v podstatě i formou besedy, každý se mohl zapojit. Někdo znalostmi, jiný otázkou. Každopádně to byl velmi zajímavý a poutavý večer. Pro jeho úspěch se v dohledné době chystá cestování mapou, slovem a obrazem po dalších destinacích.

 

Velikonoční koleda

I když jsme malá vesnička čítající asi stovku obyvatel, snažíme se dodržovat staré tradice. Jednou z nich je i koledování na velikonoční pondělí. Letos chodily dvě party koledníků s krásně nazdobenými pomlázkami. S těmi chlapci vyšupali všechny příslušnice něžného pohlaví. Od nejmenších až po nejstarší. Ty jim zase nadělily malovaná vajíčka a různé cukrovinky. Tuto tradici se budeme snažit dodržovat i nadále.

 

Velikonoční bříza

Ani letos jsme neporušili tradici a přistoupili ke zdobení velikonoční břízky.

Abychom nebyli troškaři, ozdobili jsme hned dvě. Jedna větší, která je zasazena do země se tyčí a vlaje na parkovišti před dětským hřištěm.

Druhá malá je zasazená v ozdobené nádobě před vchodem do Klubu a knihovny. Obě jsou vypentleny barevnými stužkami a na nich jsou zavěšena barevná vajíčka.

Škoda, že se nás na zdobení nesešlo více, ale tak snad zase příště.

 

Výstava bižuterie v Klubu - březen 2023

Ve dnech 24 – 26. 3. se uskutečnila výstava bižuterie ve vyhnanické knihovně a Klubovně. Zinscenovala a s mimořádnou pečlivostí a vkusem ji zdejší občanka paní Blanka. Bižuterie ji okouzlila již v mládí a od té doby ji dle možností sbírá.

Je to sbírka jistým způsobem tříděná podle místa, materiálu nebo cennosti. Páteční odpoledne bylo zahájeno vernisáží a samozřejmě welcome drinkem.

Blanka nás provázela krásným výkladem, který doplňovaly historky z jejího cestování, odkud si některé exponáty přivážela.

Po shlédnutí všech vystavených kousků jsme se sešli v Klubovně, kde se podávala káva a pečivo. Tímto vyslovujeme Blance velké díky a uznání. Bylo na co se dívat.

 

4. 3. MDŽ

Blíží se svátek všech slečen, paní a dam.

Je již tradicí, že se u nás scházíme, abychom tento den pojali jako možnost být spolu, jíst a pít a všichni se dobře mít.

Mužská část osazenstva připraví masité občerstvení a děvčata zase něco k tomu.

Večer se nám hezky vydařil. Příjemně jsme se pobavili, zasmáli a probrali všechny novinky. Každý přišel se svou troškou do mlýna a bylo nám spolu dobře.

Přesně podle hesla MDŽ – my dobře žijeme.

Tak snad zase za rok.

 

17. 2. Valentýnské hodování

Ve jménu Svatého Valentýna jsme se i my sešli, abychom vzdali čest všem zamilovaným. Ale nejen těm, nýbrž všem láskyplným a hodným lidem, kteří k sobě mají blízko. Vždyť na světě je tolik zla a nenávisti, že je třeba je přebíjet jen tím dobrem a láskou ke svým bližním a vůbec všem lidem dobré vůle.

Večer se náramně vydařil, sešlo se plno místních i přespolních občanů. Jedli, pili, hodovali a dobře spolu vycházeli. To byla naše vzpomínka na Svatého Valentýna, který tolika zamilovaným pomohl a byl zato potrestán.

 

Valentýnka

Ó, ty knězi Valentýne, cos to vlastně způsobil?

Zamilovaným jsi fandil, potom každý druhý randil.

Zaplatil jsi životem svým, aby láska nebyla jen dým,

který někdo zničí, jak když vítr fičí.

Pomáhal jsi mladým lidem ztvrdit jejich vztahy

a nedbal jsi na nástrahy, které na tebe připravili ti, kterým

se to nehodilo.

Aby si majetná nemajetného vzala.

Ó jaký hřích! I když vzpláli láskou jako vích, nebylo jim

přáno, tak to bylo dáno.

Od té doby tě oslavujeme jako patrona zamilovaných a taky

lidí dobré vůle a naděje.

Proto se dnes napijeme, dobře se pomějeme a budeme se mít

rádi bez hádek a svárů ať sami či v páru.

Všichni nechť jsou zdraví a lásce dál se daří.

Věnováno Svatému Valentýnovi.

 

Silvestr 2022

A zase konec roku. Jaký byl? Každému přinesl něco jiného, ale každý se s ním chce důstojně rozloučit a pln očekávání přivítat ten nový, nadcházející rok.

A protože spolu se to lépe táhne, tak jsme i my ve Vyhnanicích, uspořádali starému roku rozlučku se vším všudy, co k tomu patří. Samozřejmě bohaté pohoštění – jelení guláš, různé lahůdky a cukrovinky. Pití co kdo chtěl a na co měl chuť.

Půlnočním odzvoněním si všichni připili a krásným ohňostrojem přivítali nový rok 2023. A jaký ho budeme mít? To záleží i na náš.

 

Předvánoční setkání

Již druhým rokem se večer před Štědrým dnem scházíme v Klubu na malé předvánoční setkání. Bylo tomu tak i letos.

I když … bylo to honosnější co do občerstvení. Podávala se pečená jelení žebra, která nám připravil pan Burian. Aby nám to v bříšku dobře trávilo zapíjelo se pořádným čtrnáctistupňovým pivem.

Sešlo se nás požehnaně a všichni odcházeli spokojeně. Nyní nás čeká ještě poslední letošní akce a tou je Silvestr.

 

Rybí hody

A opět hlouček dobrovolníků, kteří se nebojí práce, se sešel a připravil pro ostatní občany pochoutky z ryb. Obalovalo se, peklo, smažilo. Každý si mohl vybrat z bohaté nabídky. A ryby byly o to lepší, že jsou čerstvě vylovené ze zdejšího Vyhnanického rybníka.

Rozsvěcení stromečku

Na první adventní neděli jsme se všichni, kdo chtěl, sešli v Klubu. Na stoly jsme připravili sladké i slané občerstvení. I pití bylo na výběr. Čepovalo se pivo, nalévala kofola a limonáda. Společně jsme uvařili vánoční punč s ovocem. Podával se jak nealko pro děti, tak i trochu výraznější pro dospělé.

Děti navěsily na stromeček ozdoby, ostatní vyzdobili Klubovnu. Manželé Skálovi připravili krásný hodinový program s koledami, který se promítal u nasvíceného stromečku. Tesařovi vyrobili úchvatný betlém v životní velikosti.

Zkrátka nádhera! Zase příští rok!

 

Barborky

Na den 4. prosince přichází svátek svaté Barbory. Všichni lámou domů větvičky třešní a zlatého deště. Dvě vyhnanická děvčata dodržela tradici a v krásném bílém převleku obešla celou ves. Popřála a rozdala malé dárečky. Samozřejmě to bylo s přispěním jejich maminek, ale jako dodržení staré tradice to nemělo chybu.

Možná, že Barborek příští rok ještě přibude.

 

Podzimní úklid

Na pravidelném úterním setkání jsme si my, ženy, domluvily generální úklid knihovny a klubovny. Jak řečeno, tak uděláno.

Dobrovolný hlouček se nás sešel. Umyly jsme dveře, okna, vypraly záclony, naleštiliy nábytek, vycítdily toalety. Vymetly pavučiny ze všech zákoutí a vytřely podlahy.

Vše je teď čisté, nablýskané a voňavé. A takto budeme zase pokračovat na jaře – to bude jarní úklid. Jako doma.

Poděkování všem zúčastněným za nezištnou a neplacenou pomoc.

 

Vyhnanice a 28. říjen

Všude probíhají oslavy na Den vzniku samostatného československého státu. Konají se meetingy, rozdávají se vyznamenání.

Ani my, v naší malé vísce, jsme nezůstali pozadu. My nerozdáváme medaile, ale guláš. Uvařil nám ho jeden zdejší maďarský občan za přispění pana Jiříčka.

Takže jsme oslavili pro nás všechny tento významný den jídlem a pitím. Nakonec proč ne. Slavit se dá různě. A pak, že nejsme světoví!

 

Svatováclavská pouť 2022

Je dobrým zvykem dodržovat staré tradice. Činíme tak i my ve Vyhnanicích.

Svatý Václav, kterému je zasvěcena naše kaplička, byl opět oslaven. A to tím, že u nás jáhen pan Novák odsloužil bohoslužbu slova právě na jeho počest.

V kapli i kolem se sešlo na padesát lidí, kteří si toto chtěli užít a zažít hodnotný kulturní zážitek z koncertu. Ten nám přednesl pan Valeš s dcerami. Zahráli nejen písně duchovní, ale prostorem se nesl i džez a lidovky. Hudebníci byli odměněni vždy bohatým aplausem.

Po bohoslužbě se ti z přítomných, kdo chtěl a měl chuť, odebrali do Klubovny. Tam se podával oběd, nápoje, káva a moučník. Odpoledne se rozjela hudební produkce harmonikářů. Zahrál nám pan Burian, pan Košner a pan Hejtmánek.

Jídla dost, pití dost, slušné počasí – co víc si přát? Tak zase za rok.

 

A končí léto

Proto jsme se domluvili, že nadcházející konec prázdnin a vlastně i léta stejně jako každý rok ukončíme společně tím, že se sejdeme v Klubu.

Za tímto účelem se narožnilo prasátko, napekly koláče a zelňáky. Každý z vyhnanických si s sebou přivedl svoje příbuzné, takže se nás sešla asi padesátka. Ani přespolní nechyběli.

Jídla bylo dost, pití též – alko i nealko.

Paní Pospíšilová předvedla se svými děvčaty jízdu na ponících. Zájemci se pak mohli povozit. Pan Farkaš měl svůj stánek s čaji neustále zaplněn. Pan Szuták přivezl autíčka, což se také líbilo. Ovšem největší úspěch zaznamenal pan Trojáček, který vozil děti na motorce. Některé jely i pětkrát. Děti měly limonády zdarma – sponzor Fontea. dalším sponzorem byla paní Pospíšilová – koně. Největší dar zajistila paní Boubelíková s firmou Pro Brokers (finanční poradenství).

Nejvíce si odpoledne užily děti, které si zcela neorganizovaně vybíraly na co měly chuť. I zábava pro ně byla dostačující. Setkání přátel za účelem rozlučky s létem trvalo až do nočních hodin a bylo opět velmi povedené.

 

Přednáška o Islandu

Paní Přibylová domluvila s debrnickým chalupářem a cestovatelem panem Karlem Hnátem, že by nám mohl uspořádat povídaní z cest po Islandu. Pan Hnát je známý cestovatel, který projezdil spoustu cizích zemí.

Na Islandu pobýval v roce 2015 celý měsíc. Obrazem a slovem nás provedl přes Dánsko, Faerské ostrovy až na zmíněný Island. Jeho prezentace všechny zaujala a po dvouhodinové přednášce následovala diskuse. Pan Hnát ochotně odpovídal na všechny otázky a slíbil, že další prezentaci zaměří na Švýcarsko, kde již byl mnohokrát.

 

„Babinec“ v Malšicích

Při jedné z úterních sešlostí jsme se rozhodly, že další babinec uspořádáme v restauraci v Malšicích. Jak bylo řečeno, tak bylo uděláno.

18. června ve 14. hodin odpoledne jsme podnikly zájezdní sešlost. Byly s námi nejen současné vyhnanické obyvatelky, ale i některé rodačky. Proběhlo velmi příjemné upovídané odpoledne s výborným pohoštěním a obsluhou.

Po 18. hodině všechny spokojené a veselé jsme se vrátily domů.

 

Vyhnanický „babinec“ v zahradnictví

24. 5. podnikly vyhnanické ženy zájezd do zahradnictví v Mažicích. Cílem bylo nejen prohlídka lesní zahrady, ale i zakoupení keříků domů.

I přes nepřízeň počasí se výjezd vydařil. Co se tam dá všechno vidět! Především azalky a rododendrony všech odrůd, velikostí a barev a k tomu spousta dřevin, okrasných keřů a listnáčů.

Stálo to za to. Žádná z nás neodešla s prázdnou a naše zahrádky jsou obohacené o nové exempláře.

 

Svátek čarodějnic a stavění májky 2022

Zase po dvou letech epidemie jsme se mohli vrhnout 30.4. na májku. Chlapi přivezli strom, my děvčata jsme jej ozdobily a za všeobecného potlesku se vztyčil vzhůru k nebi. Na 30 místních i přespolních občanů se zúčastnilo zdobení.

Poté, co májka byla bezpečně ukotvena do země, se všichni společně sebrali a šla se pálit čarodějnice. Hranice i hadrová ježibaba už byla připravena na louce u Brodce. Nejprve se na malém ohníčku opékaly špekáčky, chleby a popíjelo pivo a limonády. Když byli všichni nasyceni, rozdělal se oheň.

Fascinující pohled do plamenů a hvězdné oblohy jako by spojil všechny přítomné ke vzájemnému sblížení a porozumění. O půlnoci vatra pomalu dohořela a rozešli jsme se domů.

 

Velikonoční bříza

Konečně nám epidemiologická situace dovolila možnost setkání se větší skupiny lidí. Hned jsme toho využili, abychom jako již dvakrát před tím, se potkali u zdobení velikonoční břízky. Tu zajistili paní Benešová a pan Nevelöš.

V neděli odpoledne každý kdo chtěl mohl přijít, přinést si pentličky a zdobit. Sešlo se nás přes třicet. Přijel i pan starosta s rodinou.

A tak naší ves zdobí malá břízka před Klubem a větší bříza na parkovišti. Pro příchozí byly připravené horké i studené nápoje a malé občerstvení. Děti se vyřádily na hřišti a dospělí přátelsky potlachali. Jen to počasí nám příliš nepřálo.

 

Kroužek tvoření

Pokračujeme dále v tvůrčí práci pod vedením Jitky Přibylové. V současné době dokončujeme velikonoční výzdoby. To, zda se nám daří, možno posoudit podle obrázků, které jsou v galerii. Příště budeme zdobit velikonoční břízku a okna v knihovně a Klubovně. Po velikonocích nám jistě naše lektorka připraví jiné téma, na kterém zapracujeme.

 

MDŽ 2022 – uvítací proslov

Bude svátek „emdéž“, každé ženě co její jest.

Ta dostane růžičku, pro její hezkou tvářičku.

Ta druhá zase karafiát – řekněte: kdo neměl by ji rád?

Další zase tulipán, dá jí ho asi nějaký pán.

No řekněte, děvčata, kdo leze k Vám i přes vrata?

Slečny, ženy, dámy, pojďte zpívat s námi.

Pánové nám popřejí, k tomu hezky zahrají, i tu kytku podají.

Tak kdo by nás neměl rád a nechtěl se s námi smát?

Takoví tu chlapi nejsou, přijdou radši s plnou mísou.

Za to jim dnes patří díky a my se můžem ztrhat smíchy, jak oni se snaží

a nás to hrozně blaží.

My Vám chlapi děkujeme a zase rádi slibujeme: Budeme se o Vás taky starat,

i když to dá někdy zabrat.

Dost už slov a hodovat a všichni se jen usmívat.

 

Vyhnanické MDŽ 2022 - oslava

I když někdo tento svátek neuznává, u nás v Klubu ho bereme jako možnost znovu se společně potkat, sejít a pobavit se s přáteli.

Po úvodním přivítání všech přítomných – a že nás bylo – muži předali slečnám, ženám a dámám květiny. A ne jednu. První byla za rok 2021, kdy nám covid nedovolil se sejít a druhá byla za letošní rok.

Pak se začalo podávat občerstvení v podobě čerstvé domácí sekané a bramborového salátu. Jinak slavnostně ozdobené stoly se prohýbaly pod tíhou pamlsků, jak slaných, tak i sladkých. I pití bylo rozmanité a každý si vybral.

A hlavně celým večerem se nesla poklidná, veselá a zábavná atmosféra. Na pozvání přijel i pan starosta s rodinou. Snad nám ani do příštích dnů nic nenaruší poklidnou a přátelskou atmosféru a budeme se i dále scházet na různých akcích.

 

Vyhnanické kominičení

Již řadu let po sobě zveme k nám do vsi mistra kominického, abychom dodrželi zákon o čištění a revizi spalinových cest. Většinou zkraje kalendářního roku k nám dochází kominík. Protože je zde dost rekreačních chalup, tudíž jsou obydleny víkendově, přichází vždy v sobotu. V Klubovně dostane kávu a něco na zub a už se vrhá do práce. Postupuje podle jmenovitého plánu odshora vesnice dolů a zpět a končí hájovnou. Někdo si pro něj přichází přímo do Klubovny, kde většinou proběhne malé sousedské klábosení s kávou. Tím se zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Je spojeno příjemné s užitečným. A tak tomu bylo i letos a snad bude i po další roky.

 

Dovednostní kurs

      Aby byla malá Klubovna náležitě využitá, rozhodli jsme se pro pořádání různých kurzů. Budou probíhat v úterý odpoledne. Naší lektorkou je paní Jitka Přibylová.

      Protože se pomalu blíží velikonoce, budeme vyrábět jarní dekorace. První hodinu s námi musela mít učitelka velkou trpělivost a shovívavost. Ale dala to.

      Snahou bylo vyrobit jakési papírové trubičky, ze kterých se pak tvoří různé výrobky. Jsme zatím na začátku, ale budeme pokračovat dál, dokud něco nevytvoříme.

 

Malé předvalentynské setkání

Nechceme jít po americkém vzoru oslav, ale napadlo nás udělat si hezký večer a posezení s přáteli. Uskutečnili jsme jej v sobotu 12. 2. 2022 v Klubu.

Samozřejmě nesmělo chybět i občerstvení, o které se postarali místní kuchaři. Podával se výborný guláš a na slavnostně vyzdobených stolech bylo i něco sladkého na zub. Ani o pití nebyla nouze.

Toto posezení jsme pojali ne jako svátek jen zamilovaných, ale jako setkání lidí dobré vůle a pohody, která se mezi nás vyhnanické snad už zase vrátila.

Toto je první akce v roce 2022, když nepočítáme pravidelné měsíční schůzky vždy poslední pátek v měsíci. Ty budeme samozřejmě dodržovat i nadále. Po tomto valentýnském večeru plánujeme jako každý rok MDŽ, které uskutečníme nejspíše 5.3. 2022.

Doufáme, že se nám dnešní „oslavička“ povedla a všichni přítomní odcházeli spokojeni a natěšeni na další naše setkávání.

 

Obnova vyhnanické „knihovny“

Pár podnikavých občanek se rozhodlo využít prázdnou místnost knihovny – později hrnčírny k prospěšným účelům. Kdo mohl a chtěl, tak se zapojil do přestavby.

Místnost je vybavena kamny na dřevo, knihovnami, gaučem, křesly a stolky se židlemi. Funguje zde také malá kuchyňka – sporák a elektrická trouba. Dá se tu při různých příležitostech i uvařit. Již několikrát se tak stalo.

Každé úterní odpoledne se v knihovně scházíme k debatě a kávovému či čajovému dýchánku. Zde se většinou proberou náměty na další větší setkání a akce.

Jinak knihovna slouží jednou až dvakrát za týden pro masáže a jednou za měsíc pro pedikůru.

Všechno vybavení i práce si zajistili občané sami bez finančního přispění obce. Nábytek a nádobí bylo z domácích zdrojů. Každý přinesl co mohl. Při všech seancích se zde topí a posléze uklízí stejně tak i ve vedlejší klubovně.

Na otevření této místnosti byl pozván i pan starosta, který dodal náhradní klíč od vchodových dveří. Byl mile překvapen, co jsme ze zanedbaného prostoru dokázali vytvořit.

Možná by bývalé „knihovně“ více slušel název „malá klubovna“. Tak ať se nám v ní všem líbí.

 

konec

 

silvestr

Silvestr 2021

Téměř každoročně – kromě loňského roku, se scházíme v Klubovně, abychom ukončili a zároveň přivítali nový rok. Letošní setkání proběhlo i přes všechna úskalí velmi bohatě. Pan Trojan věnoval daňka. Místní šéfkuchaři se postarali o jeho zpracování. Podávaly se medajlonky v zeleninovosmetanové omáčce. Druhým chodem byly perfektní minutky. Stoly se prohýbaly různými jak slanými, tak sladkými dobrotami. K pití bylo, kdo co chtěl. O půlnoci se konal malý ohňostroj. Tím k nám přišel nový rok 2022.

Přání

cukroví

Předvánoční setkání

Přese všechna koronavirová opatření jsme se rozhodli, že v rámci dodržení všech pravidel uskutečníme malé předvánoční setkání.

Čtvrtou adventní neděli ve 14 hodin odpoledne jsem se sešli v Klubovně. Podával se vánoční guláš, na stole bylo sladké i slané pečivo. I zapíjet bylo čím.

Přivítali jsme u nás také pana starostu s manželkou. Zároveň jsme odpoledne pojali jako den otevřených dveří místní knihovny. Snad se všem líbilo.

 

stromek

Zdobení stromečku

Stejně jako loni, tak i letos nás zaskočila koronavirová epidemie. V minulosti jsme pokaždé byli zvyklí první adventní neděli při zdobení stromečku mít i malou kulturní akci spojenou se zpíváním koled a bohatým občerstvením. Bohužel tyto poslední dva roky se musíme spokojit jen s tím, že individuálně přicházíme ke stromečku, na který si každý navěsí svou ozdobu. Sice každý příchozí dostane kelímek s vánočním punčem a něco malého na zub, ale nikdo se více nezdržuje. To proto, abychom zachovali tradici, ale i postupovali v rámci nutných hygienických opatření. Snad již příští rok bude lépe.

Eduard Stehlík

Přednáška o legionářích

    V pátek 1. října proběhla přednáška p. plukovníka E. Stehlíka na téma „Legionáři a mise“. 
S nápadem uskutečnit zde tuto besedu přišel pan R. Skála. Jeho švagr pan Stehlík je dlouholetým a uznávaným historikem z období 1. a 2. sv. války a novodobých vojenských misí. 
    Pan plukovník vstřícným a srozumitelným pro všechny jazykem  vzpomněl památku padlých, kteří se vztahují i k naší vesnici. Byl jím pan Vrkoč, který zahynul v Rusku v první světové válce. Druhým hrdinou je pan Ivan Zapadlo, který zahynul na misi SFOR ,při likvidaci výbušniny v Bosně a Hercegovině. 
    Celá přednáška byla protkána i různými historkami, které pan Stehlík barvitě líčil. I z jeho fotografií a současně barvitého vyprávění jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Po jeho  výkladu následovala diskuse, do které se zapojil kdo chtěl. 
    Potom pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení. Večer byl zakončen poděkováním a závěrečnou společnou fotografií s panem Stehlíkem.

obr

 

Svatováclavská pouť

 

Po vynucené roční kovidové odmlce jsme opět letos u nás mohli uspořádat Svatováclavskou pouť. Byla o to významnější, že mše se konala v zcela zrekonstruované kapličce. Pan farář ji udělil požehnání stejně tak, jako všem přítomným. 

Počítáme, že se zúčastnilo asi na stovku lidí. Mnozí z nich byli zvědaví na interiér kaple, jiní přišli kvůli koncertu, který se konal po mši. Všichni byli z tohoto duchovně – kulturního zážitku nadšeni. 

Poté následoval oběd a další občerstvení v místním Klubu. I tam se nás sešlo požehnaně. Snědlo se, vypilo se, veselo bylo. Troufám si tvrdit, že letos byla pouť nejobsazenější a nejvydařenější za posledních hodně let.

léto

Ukončení léta 4. 9. 2021

 

Tentokrát z důvodů pandemie jsme  se na této akci sešli po dvou letech. O to víc jsme se snažili, aby atrakcí pro děti bylo co nejvíce. 

Také oslovení sponzoři se tentokrát ukázali. Na jejich darech se vybralo 7800 Kč. Odpoledne se sešlo celkem na sto návštěvníků, z toho polovinu tvořily děti. Každé příchozí dostalo medajli a sladkosti. 

Taktéž na stolech byly naservírovány sladké i slané pamlsky, ovoce a zelenina. Děti měly veškeré pití zdarma. Zakoupit si všichni zúčastnění mohli  různá občerstvení. 

Všichni jsme se shodli na tom, že letošní rok byl z celé dlouholeté praxe asi nejvydařenější. Díky všem sponzorům jsme si mohli dovolit tak velký počet atrakcí. Ještě jednou poděkování všem a snad zase příští rok.

 

lloučení

 

 

veterán

Spanilá jízda veteránů 

Vyhnanice 14.8. 2021. 

Stejně jako každoročně i letos projížděl přes naši ves konvoj veteránů. Tentokrát jeli trasu od Černic ke Klubu a dolů směr na Dudov. K vidění byly jak modely české, tak i různé zahraniční. Konvoj zahajovaly motorky – ať už babety, pionýry, větší stroje, sajtkáry a skůtry. Předváděla se auta všech možných značek od nejstarších až po téměř současné. Zlatým hřebem byl průjezd OT s pionýrkami v kroji. 

Bylo na co se dívat. Občané Vyhnanic stáli a mávali ve třech skupinách od začátku až na konec jejich spanilé jízdy. Už se těšíme na další ročník. 

Motorsimu zdar!

Velikonoce   

 

zima

 

Vyhnanická zima 2021

    Tak jsme se letos konečně dočkali. Pole přikryl sníh a to v dostatečné vrstvě. Snad se trochu podařil doplnit vodní deficit, který trval už pár let. 
    Dokonce i ledu jsme si užili. Bruslilo se na Obecáku, Kovářáku i na Vyhnaňáku. Tam byl led nejlepší. Také se tam scházelo spoustu bruslařů a vydováděli se všichni dostatečně. 
    Sněhová pokrývka také dovolovala sáňkování, bobování a lyžování. Však už se nám potom stýskalo. 
    Dokonce i teploty padaly hluboko pod bod mrazu. Rekord zde u Suchanů měřeno 15. 2.   byl -21 °C. To byl největší mráz od roku 2012. Jak se říká, únor bílý, pole sílí. Tak doufejme, že tomu tak bude i letos a bude tomu odpovídat i úroda. 
    A nyní už nám zbývá jenom těšit se na jaro a pomalu začít s výsevem jarních plodin. 
    Ať se nám navzdory všem koronavirům letoší rok vydaří lépe než ten minulý.

 

     

 

přání                             

 

    Klub     

           

                       Vyhnanický Klub v novém.

    Jak bylo v plánu zrenovovat Klub jak zvenku, tak zevnitř, tak se splnilo. Opravu zajistila firma pana Trojana. Střechu a půdní prostory provedla firma p. Šimáka z Hlavatec. 
    Střecha, okapy i fasáda se podařilo perfektně barevně sladit. Stejně tak i nápis na západním štítu. Zvenčí bylo dané nové osvětlení, rozvedeny zásuvky, nové schody a madlo k nim. Taktéž chodníček bylo položen až ke dřevníku. 
    A teď něco k vnitřním úpravám. Vlhká omítka se otloukla, nahradila se sanační, stropy a stěny se nově vyštukovaly. Zabudován byl i nový systém odvětrávání. Taktéž se zavedl vzduchovod ke kamnům. 
    Krásně bílé stěny celý prostor prosvětlily a jakoby zvětšily. Stěna za kamny je tmavá z důvodu znečištění popelem. Též se nově rozvedla elektrika, nové zásuvky a nové stropní osvětlení.     Pod televizí je připevněna polička na rádio a kazety. Ještě chybí dodělat nový dřez. Na západní stěně pod televizí se ještě vybudují uzavřené skříňky, které budou sloužit na uskladnění nápojů. 
    V sobotu 12. 12. 2020 byla svolaná tzv. úklidová brigáda. Sešlo se nás jako za starých dobrých časů dost. Práce ubývala rychle od ruky a v 19 hodin bylo hotovo.
    Tak ať naše Klubovna dále slouží všem, kteří tam rádi chodí si popovídat se svými sousedy a mnohdy vyřešit i spoustu jiných věcí.

 

                                 dd

Letní dětský den

            Letos poprvé jsme se rozhodli, že uděláme dětský den již v červenci. Bylo to místo každoročního Loučení s létem.

            Tentokrát na tuto srpnovou dobu zrovna připadla celková oprava klubu. Termínově jsme se dohodli na sobotě 11. července.

            Večer předem a celé dopoledne vydatně pršelo. Už jsme si mysleli, že akce bude odvolána. Jenže bylo připraveno a nakoupeno vše k občerstvení. V poledne déšť ustal a počasí se jako zázrakem změnilo.

            Hlavním trhákem pro děti byl skákací hrad, který se podařilo na poslední chvíli zajistit. Děti si mohly vybírat ze slaných i sladkých dobrůtek, podával se párek v rohlíku a pečené klobásy. Pití i jídlo měly děti zdrama.

            Celým odpolednem zněl dětský hlahol, smích a diskotéka. Dospělí navázali na děti a přizpůsobili si svůj program. Hlučná zábava pokračovala do pozdních hodin.

             

 

        vel   č

Pandemie.

Naposledy jsme se sešli v klubu na oslavě MDŽ. Nikdo z nás netušil,  že je to na dlouhou dobu poslední setkání ve Vyhnanicích.                   

Dne 12.března 2020 byl vyhlášen nouzový stav v důsledku rozšiřování nakažených virem COVID 19 a následoval zákaz vycházení mimo nákupů, návštěv, uzavření škol, uzavření divadel, kin a sportovních akcí. Podniky a živnostníci museli uzavřít své živnosti včetně restaurací a hotelů. Byla zavedena povinnost nošení roušek a nastala hromadná domácí výroba. Ukázala se velká soudržnost a obětavost všech složek zdravotníků, hasičů, policie a vojáků při zvládání dané situace za což jim patří velký dík. V ohrožení jsou plánované dovolené, ale uvidíme časem jak se pandemie vyvine.

Přišli jsme o Velikonoce, stavění máje a čarodky. Všichni si přejeme, aby se vše co nejdříve vrátilo k normálu a opět jsme se mohli potkávat bez roušek.   

přání

MDŽ 2020

                MDŽ se podařilo, všem nám se tam dobře žilo. Hostů bylo víc než jindy a to se nám líbilo. Jedlo se a pilo, při muzice zpívalo a všem bylo veselo. Ženy růži dostaly a hned si k ní čichaly. Vůňe byla opojná a zábava výborná. Poděkování všem, kteří se zúčastnili, pekli a vařili, aby plné stoly byly.

Tak zase za rok.

p.SuchanováPoděkování od p.Suchanové

            Dnes slavíme emdéžet, sešlo se nás víc jak pět.

Možná dvacet nebo třicet, přesně vám to nepovím.

Jisté je, že jedno vím. Takto se tu scházíme už pěknou

řádku let a máme tu svůj vnitřní svět.

Pustíme do něj jen přátele, ať je sobota či neděle.

Dívky, matky, babičky – všechny se vždy těšíme, že se

něco dozvíme. Od koho? Přece od našich mužů – rytířů.

Ti se o nás starají, o bezpečí a mír dbají.

            Hlavně tento slavný den,

ať je každý povznesen nad starosti běžné a utopí je v režné.

Dneska je to povoleno.

            Mužům chceme poděkovat za jejich krásný dárek a

připravený stánek pro tu naši oslavu. Ještě jednou díky všem,

které nosí tahle zem.

            Ať se sejdem zase za rok, máme na to sakra nárok.

Pijme, jezme, veselme se, ať se to tu celé třese. Zábava je

veliká, každého se dotýká. Proto ať jsme veselí, v sobotu či

v neděli.

            Hezky si to užijeme, všechno tady probereme. Řeknem

si to na rovinu, máme to tu pěknou díru, Ale nám to nevadí,

hlavně, že jsme kamarádi – všichni do jednoho. Tak zase za

rok.

 

p.Kodejšová

Narozeniny

22. 1. oslavila paní Venda Kodejšová 85. narozeniny. Při této příležitosti jsme se sešli v Klubu, abychom jí společně popřáli a předali dárky. Ona spolu s manželem je vlastně zakladatelkou celého vyhnanického kulturního dění. Díky nim se ještě ve staré knihovně začaly uskutečňovat měsíční pravidelné schůzky. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví a životního elánu jakým disponuje doposud.

 

setkání

 

Předvánoční setkání

 

            23. prosince jsme uspořádali v naší klubovně předvánoční setkání  stálých obyvatel a chalupářů. A že se nás sešlo.

            Kolem svátečně prostřeného stolu nás sedělo celkem 34 lidiček. Také klubovna byla krásně vánočně vyzdobena.Přátelskou atmosféru dokreslovaly jemné tóny vánoční hudby. Všichni k sobě našli cestu přátelství a dobré pohody.

            K tomu se něco malého zakouslo a popilo a nálada byla úžasná. Tak jen dál a zvesela do nového roku.

 

    

přání

stromek

Zdobení vánočního stromku

            A je tady zase čas adventní. S ním naše pravidelné obecní zdobení stromečku. Je již tradicí, že se vždy sejdeme, něco dobrého pojíme a hlavně popijeme. Svařák paní Černé je standartně vysoce kladně hodnocen.

           Zkrátka nepřijdou ani děti a jejich nealko punč. Letos nám velmi pomohl pan Vlček, který z plošiny ověsil již dost vysoký smrk barevnými světly. Proto jsme se mohli věnovat už jenom navěšení ozdob a řetězů.

       Před samotným rozsvícením jsme si sborem zazpívali vánoční koledy, které nám hudebně doprovodil a Ladovými obrázky zpestřil pan Černý. Poté jsme usedli v příjemně vytopené Klubovně a užívali si vzájemné pospolitosti.

 

10

 

10. výročí vzniku Vyhnanického klubu.

            V sobotu 16. listopadu 2019 se sešlo v našem klubu od 16 hodin 30 občanů z naší vesnice i z Hlavatec včetně starosty Ing. Petra Housky, aby  oslavili 10. výročí vzniku Vyhnanického klubu.

            Úvodní řeč přednesl předseda osadního výboru František Jiříček. Naší Marcelce Novotné, která se celých 10 let stará o klub i hosty, předal Mirek Nevelöš jako poděkování orchidej a písemné poděkování od vyhnanických.

            V televizi se promítala prezentace akcí od roku 2009 do současnosti a zásluhu za tom má pan Jaroslav Nekovář. Všichni přítomní sledovali fotky a velice dobře se bavili.

            Občerstvení bylo vynikající - grilovaná krůta o kterou se staral Honza Černý, uzená kýta, tu měl v udírně na starost Mirek Nevelöš, každý pak přinesl něco sladkého nebo slaného a k tomu samozřejmě výborné točené pivečko.

            Oslava se vydařila a byla důstojným ohlédnutím za uplynulými 10ti lety.

 

Tanzánie

Cestování po Tanzánii

 

Již po několikáté nás navštívil milovník cestování ing. Šístek. Tentokrát nám vyprávěl a obrazem provázel po Tanzánii. Tento černý kontinent navštívil již poněkolikáté. Zavedl nás do míst, kam se běžný turista nedostane. Putoval se svým synem a tříčlenným doprovodem. Jeho vyprávění i obrázky byly velmi poutavé a poučné. Pan Šístek odpovídal ochotně na jakékoliv dotazy a slíbil, že pakliže ho znovu pozveme, rád se zase dostaví.

 

pouť

Svatováclavská pouť

 

Státní svátek tentokrát připadl na sobotu. Z organizačních důvodů jsme pouť museli přesunout na neděli. Mši odsloužil pan Novák – jáhen ze Svinků. Moc se mu náš svatostánek a jeho výzdoba líbila. Hudbou a zpěvem ho doprovázel pan Pecháček. Po bohoslužbě se přítomní odebrali do Klubu, kde bylo podáno občerstvení. Sešli se zde občané z Hlavatec, Vyhnanic a Dudova. Poutní bujará zábava v Klubu trvala až do večerních hodin.

sluníčko

 

Ukončení léta 2019

 

           Jako již poněkolikáté, tak stejně i letos jsme se sešli, abychom společně ukončili letní sezónu a tím i prázdniny. Nutno dodat, že jsme s tímto začínali jako jedni z prvních a nyní se po nás „opičí“ okolní vesnice. Asi se to ujalo dobře.

        Ve Vyhnanicích jsme měli opět spoustu atrakcí. Byly určeny hlavně dětem, ale vyřádili se na nich i dospělí. Občerstvení bylo bohaté jako vždy a opět se vše spotřebovalo. Možná byla letos o něco menší účast, ale o to bylo setkání vřelejší a veselejší.

       Dětí se sešlo 36. Svědčí to o tom, že je to úspěšné a snad budeme pokračovat v této tradici i příští rok.

 

Čarodky

Čarodějnice 2019

V odpoledních hodinách se parta dobrovolníků vydala do lesa pro májku. Za halasného doprovodu dětí byla dopravena na místo určení. Tam již druhá část dobrovolníků připravovala výkop. Mezi tím co ženy a dívky zdobily májku fáborky, děti vesele skotačily a pobíhaly kolem. Po vztyčení ozdobené májky se připravilo malé ohniště, na kterém si kdo chtěl opékal špekáčky. Pití alko i nealko bylo dostatek. Manželé Černých na večer připravili opékané brambory a tzatziky. Všem teplá pochoutka chutnala. Za soumraku se přistoupilo k zapálení velkého ohňiště s čarodějnicí. I letos byla májka ohrožena dvěma nájezdy. Ale byla našemi chrabrými ženami spolu s jedním bodygardem ochráňena a stojí dodnes. Největší držáci vydrželi až do rána do půl sedmé. A stálo to zato.

 

Velikonoce

Velikonoce 2019

Velikonoční pondělí jako již tradičně proběhlo za velkého veselí, vylupání a koledování. Akce se zúčastnilo 20 koledníků od nejmenších až po dospělé. V každé domácnosti bylo nachystáno něco dobrého i tekutého. Tentokrát dokonce došlo i na polévačku vodou. Vybrané penízky se shromáždily do jedné kasičky a připraví se za ně občerstvení na čarodějnice a májku. Tak zase za rok.

 

břízka

 

Velikonoční bříza

 

            Již podruhé jsme se letos sešli na zdobení velikonoční břízky.

Chlapi vykopali jámu, děvčata spolu s dětmi břízu ozdobila pestrobarevnými fáborky a vajíčky. Slavnostně pak byla přenesena a zasazena do připraveného výkopu.

        Během odpoledne bylo podáváno malé občerstvení. Pro děti nealko, ostatní na co měl kdo chuť. U rybníčka bylo připravené ohniště na opékání špekáčků. Všichni si dali, všem chutnalo a všechno se snědlo.

        Bylo krásné prosluněné odpoledne, děti si vyhrály a dospělí se pobavili. Snad nám tato tradice vydrží i na příští rok.

mdž

MDŽ Vyhnanice 2019

 

         Stejně jako každý rok i letos jsme dodrželi naši již dlouholetou tradici a 8. 3. 2019 jsme se sešli, abychom oslavili MDŽ. Předseda a místopředseda měli připravenou řeč, květiny a malý dárek. Postupně každé přítomné ženě předali růži a polibek.

         Hudební doprovod byl také zajištěn, stejně jako přebohaté občerstvení. To bylo podáváno ve formě švédských stolů.

         Fotografická dokumentace je též pořízena. S radostí jsme přivítali také návštěvu z Hlavatec. Přijel starosta s manželkou. Celý večer se nesl v přátelském duchu, zábava nevázla a všichni se dobře bavili. Tak zase příští rok.

 

pf

Jesličky

Předvánoční setkání

            Letos jsme poprvé  místo pravidelné prosincové schůze uspořádali předvánoční setkání domorodců a chalupářů. Účast byla hojná. Na stolech bylo připraveno sladké i slané občerstvení. Tekutin alko i nealko byl také dostatek.

            O hudební produkci se postaral pan Černý s jeho aparaturou. Všichni se dobře bavili. Nálada byla dobrá a každý odcházející všem ostatním popřál hezké svátky a vše dobré do nového roku. Příště si asi takové setkání vzhledem k úspěšnosti zopakujeme.

            A teď už nás jen čeká v letošním roce poslední akce a tou je Silvestr. Ať se zdaří.

 

 

 

 

 

Mikuláš

 

Mikuláš 2018

 

       Každoročně 5. prosince u nás v Klubovně přivítáme s větším či menším strachem podle stáří a hrdinství dětí Mikuláše a čerty.

        Již druhý rok k nám jezdí parta ze Skrýchova a Bezděčína. Vždy jsou krásně maskovaní a působí velmi hodnověrně. Chodí Mikuláš, dva andělé a čtyři čerti. Děti při jejich příchodu sedí jak puťky a čekají, ke komu přijdou nejdřív. Pak odzpívají své připravené veršovánky a dostanou od anděla nadílku. Po rozloučení s nebeskou a pekelnou sebrankou se děti pustí do občerstvení, které je připraveno na stolech.

         Toto je naše každoroční tradice, kterou se snažíme stále dodržovat.

 

Stromek

 

Zdobení stromku

 

         A zase je tu první adventní neděle. Co to znamená? Scházíme se u Klubovny vyzbrojeni ozdobami, řetízky a vánočním osvětlením. Všichni přichází v dobré náladě. Děti se předhánějí, kdo pověsí více ozdobiček. Čím je náš stříbrný smrk vyšší, tím je větší problém jej ozdobit a nasadit špičku. V tom nám hodně pomohl pan Šíra s nakladačem, kterým vyzvedl Lukáše až do špičky.

         Po navěšení ozdob a řetězů se podávalo občerstvení. Děti měly opečené dietní klobásky s chlebem a dospělí pořádné klobásové nohy. Po stolech byly připraveny sladkosti, štrůdl, jednohubky a slané dobroty. Dospělí popíjeli pravý vánoční punč a děti měly čaj s ovocem.

         Pan Černý připravil velké plátno, na kterém promítal Ladovy obrázky s textem koled. Ty za hudebního doprovodu si všichni pěkně zazpívali. Po rozsvícení stromečku jsme se odebrali s přáním všeho dobrého domů.

 

Obr.

Svatováclavská pouť

            Jako každoročně i letos se v naší  malé vesničce uskutečňuje pouť. V místní kapličce odslouží bechyňský pan farář mši věnovanou svatému Václavu. Tomu předchází úklid a vyzdobení svatostánku.

      V 10 hodin začala bohoslužba. Písní a hudbou doprovázela paní Janáková a pan Pecháček. Po ukončení mše následoval koncert hlavatecké hudební skupiny. Diváků bylo dostatek a představení se jako vždy vydařilo.

       Poté všichni přítomní byli pozváni do místního klubu, kde bylo připraveno občerstvení. Podávaly se dva druhy řízků, chléb a okurka. Na stolech bylo naservírováno sladké i slané pečivo. K pití co si kdo přál. Všichni odcházeli spokojeni jak s kulturním programem, tak i s jídlem.

       Tak snad zase příští rok.

 

loceni

Loučení s létem 2018

          Zvolna přichází konec léta a s ním je spjato každoroční vyhnanické „Loučení s létem“. Jako obvykle tato akce patří především dětem. Ty mají vyhrazen odpolední program a večer si přijdou na své i dospělí.

         Ani letos jsme neponechali nic náhodě. Při přípravě i samotném programu pomáhali všichni zdejší. Kdo měl ruce, nohy a chuť, tak měl co dělat.

         Tentokrát jsme začínali už ve 13 hodin. Zahajovala spanilá jízda veteránů. Nejdříve najížděly motorky, poté automobily všech značek. Bylo se na co dívat a co si osáhnout. Skutečně nádherná podívaná.

        Na upraveném hřišti přibyly nové atrakce pro děti a ty staré byly pěkně upravené. Děti i dospělé zaujal tzv. tančící pes. Opravdu se svojí paničkou předváděl různé krokové variace. Pak následovalo divadélko pro malé, také mělo velký úspěch.

          Dále zde byla každoroční autíčka, jízda na tanku, nově i hasičské auto i s projížďkou. Kromě střelnice zaujal luk a šípy, se kterým se trefovalo do terče.

          Zkrátka nepřišli ani milovníci koní. Na povožení byla fronta, hlavně těch nejmenších. Jídla a pití bylo jako obvykle dostatek a navíc každé dítě dostalo dárek.

        Myslím, že mohli být spokojeni jak návštěvníci, tak i organizátoři celého sobotního dění. Tak snad za rok zase.

 

90

Oslava devadesátin.
             Dne 4. 7. 2018 se dožila 90 let paní Marie Košnerová v plném zdraví.
       Na její oslavě se sešlo veškeré příbuzenstvo a společně se sousedy
       z Vyhnanic v místním klubu. Oslava se vydařila a paní Košnerová bude
       mít na co vzpomínat. Na závěr byl velký ohňostroj.

 

čarodky

Čarodějnice 2018

 

            Vlastnímu pálení čarodějnic předcházela přípravná fáze. Bylo třeba přivézt májku a nadělat dříví na pálení. S tímto se začalo hned v neděli. Jedna parta brigádníků připravovala dříví z remízku na oheň, druhá parta jela pro strom na májku a dříví do Klubovny. Třetí parta vyráběla čarodějnici. A že byla. Měřila celé dva metry. V pondělí v 17 hodin jsme se všichni sešli, aby se strom ozdobil, připravilo malé ohniště na opékání a velké ohniště, do kterého se vsadila čarodějnice.

            Když byla májka ozdobená, pan Burian jí mechanickou rukou vyzvedl a ostatní ji upevnili do díry. Postupně se začali scházet hosté.

            Připraveno bylo pití, buřty, klobásy, také se pekly topinky a podával tatarák. Každé z dětí dostalo dva nanuky a lízátko. Po shoření vatry nastoupila kapela, která hrála do pozdních hodin.        Akce se tentokrát zúčastnil velký počet dospělých i dětí, které si tuto zábavu ohromně užívaly. Dokonce se letos podařilo májku uhlídat a její pentle vlají ve větru dál.

 

velikonoce

Velikonoce 2018

            Pořádné mrskačky se i letos dočkaly všechny dívčí a ženské prdelky. Přece neodbudeme Velikonoce jen tak všelijak. V 9 hodin se sešla celá parta koledníků s pomlázkami a řehtačkami a vyrazila po vsi. Ušetřeno nezůstalo žádné stavení.

            Paní Benešová vše řádně fotograficky zdokumentovala. Pomlázkáři byli obdarováni malovanými vajíčky, čokoládovými vajíčky, figurkami i mincemi. Pro dospělé byl připraven nějaký hlt něčeho ostřejšího, děti měly sladkosti, chlebíčky i pečivo.

            Stejně jako každý rok se velikonoční zvyky u nás dodržely a snad budou přetrvávat i v letech dalších.

 

břízka

Velikonoční břízka

            Zcela netradičně bylo rozhodnuto, že bychom si mohli udělat velikonoční zdobení. Stejně tak jako mají někteří lidé jarní zdobení na zahrádce, tak jsme to pojali i v obci. Před klubovnou vedle dětského hřiště byla zabudována bříza. Každý, kdo se chtěl zúčastnit, a že nás nebylo málo, přinesl vajíčka nebo mašličky. Za veselého dovádění dětí se bříza ozdobila. Vlají na ní pestré pentličky. Pověšená jsou barevná vajíčka. A máme obecní symbol přicházejícího jara.

 

velikonoce

 

MDŽ

                                                           MDŽ 2018

         MDŽ je většinou již opomíjený svátek, ale my ho u nás již několik let pravidelně dodržujeme. Místní šikovní kuchaři nám letos připravili chutný hovězí guláš. Podával se přítomným jako hlavní chod. Jinak na stolech bylo připraveno spoustu pečiva sladkého i slaného. Za chybějícího předsedu Osadního výboru rozdával květinu a přání Miroslav a Jiří. Vše je fotograficky zdokumentováno. V průběhu večera měla místní děvčata i dvě taneční vystoupení. Všichni se dobře bavili, jídla a pití bylo dost a doufáme, že se příští rok znovu na tento svátek sejdeme v Klubovně a zase to řádně oslavíme.

 

Vyhnanice

str

Vánoční stromeček 2017

            Každoročně se celá ves i s dětmi sejde ke zdobení stromečku. Čím je větší, tím musí zdobit více lidí. Někteří háčkují, někteří připevňují.

         Celým odpolednem se nese vánoční hudba. Po zdobení je připraveno občerstvení v klubovně. Pije se vánoční punč, pečou se klobásy. Ke kávě a čaji je štrůdl a bábovka.

         Úderem 16. hodiny se všichni shromáždí kolem rozsvíceného stromečku a sborově zpíváme koledy. Zábava pokračuje i ve večerních hodinách.

 

kaplička

Svatováclavská pouť

            I letos jsme dodrželi každoroční pouťovou tradici. Jako obvykle jsme vyzdobili kapličku jiřinami, aby se v ní panu faráři i hostům líbilo.

            Mše byla sloužena od 10 hodin. Kázání hudbou doprovázel pan Pecháček a paní Čalounová. Na závěr Svatováclavské mše pan farář poděkoval všem přítomným a popřál jim pevného zdraví. Poté nastoupila hlavatecká hudební skupina v počtu třinácti členů. Odzpívali několik písní. Závěrem zazněl chorál Svatý Václave.

            Právě tento koncert přilákal spoustu posluchačů. Letos jich bylo více než obvykle a dokonce i neznámých. Po pěveckém vystoupení byli přítomní pozváni na oběd do místní klubovny. Podával se srnčí guláš. Maso na něj dodal pan Trojan.

            Na stolech bylo připraveno další sladké občerstvení ke kávě. Odpoledne paní Novotná s paní Hajdů vařily slepičí polévku. Večer pokračoval jídlem, pitím a srdečnou zábavou. Věříme, že příští rok se pouť ponese ve stejném duchu.

 

loučení

Rozloučení s létem 2017

            V sobotu 26.8. 2017 proběhla u nás ve vsi každoroční akce nazvaná Ukončení léta. Stejně jako každý rok bylo odpoledne vyhrazeno dětem.

Po stolech bylo nasypáno spoustu sladkých a slaných dobrot. Dětští návštěvníci měli limonády zadarmo.

            I letos je pro děti spousta aktivit:

trefují se míčky do košů, povalují míčkem válce, sráží kuželky, hrají fotbálek, houpou se na houpačkách, kloužou ze skluzavky, točí se na kolotoči. Pro nejmenší máme nakoupeny nové hračky, se kterými se baví na pískovišti. Větší děti střílí vzduchovkou na střelnici a stříkačkami na vodní střelnici. Program doplňuje i vožení dětí, ale i dospělých na koních. Velikou atrakcí je stejně jako loni obrovský nafukovací hrad, ve kterém je neustále plno.

Tahákem pro děti i dospělé je možnost projet se vojenskou technikou, tentokrát nejen jízda terénem OT-64, ale i džípem. Stejně úžasné bylo projet se vojenskou motorkou se sajdkárou.

            Nově jsme letos zvolili soutěž v jízdě na běžkách. Běhali muži, ženy i děti. Rovněž zajímavá byla chůze na chůdách. Na stolech byly pro děti připraveny omalovánky a různé hlavolamy. Při příchodu každé z nich dostalo malé občerstvení.

Pro milovníky čaje byl připraven stánek s ochutnávkou známých i exotických druhů. Celé odpoledne se podávalo teplé občerstvení. Hosté si pochutnávali na pečených kuřecích paličkách, grilovaných klobásách a topinkách. Pití alkoholického i nealkoholického bylo dostatek. Každý si mohl vybrat z několika druhů.

Večer se nesl ve znamení hudby, tance a dobrého pití. Tak si i dospělí přišli na své.

 

 

č

Čarodějnice 2017

         30. duben – svátek čarodějnic. Každoročně se omladina i stařešina vypraví do lesa na májku. Tentokrát jsme přivezli dvě. Jedna malá – z té se použily větvičky na výzdobu a druhá velká, se po oloupání nastrojila. Tady už pomáhalo více přítomných.

         Silní chlapi zabrali a ozdobenou májku postavili a zabezpečili proti pádu. Děti si hrály a skotačily, pekly buřtíky na malém ohni. Na velkém se opékalo prase.    Úderem 19. hodiny vzplála vatra, na jejímž vrcholu stála čarodějnice. Oheň vzplanul a vše shořelo. V klubovně pak pokračovala volná zábava za doprovodu kapely.

         Sešlo se tolik hostů, že se ani nemohli vejít. Přesto májku se nepodařilo uhlídat a někdy kránu byla podříznuta. Škoda jí, byla nadmíru krásně opentlena. Nicméně těšíme se na další rok, ale možná ji postavíme až prvního dopoledne.

p

Velikonoce 2017

         I letos vyhnaničtí dostáli zadost tradicím. Celá parta dětí včetně doprovodu rodičů se vydala na pomlázku. Celkem jich koledovalo 16. Pěkně chalupu od chalupy chodili koledníci se svými košíčky a vybírali pomlázku. Že bylo všude něco na zahřátí, netřeba připomínat. Podle toho pomlázkáři u posledního stavení vypadali. Šli pěkně zvesela a rozjařeně domů. Tak zase příští rok.

 

mdž

MDŽ 2017

 

            Je u nás zvykem, že slavíme MDŽ. Stejně tak jako každý rok i letos jsme se sešli v Klubovně. Stoly byly plné dobrot slaných i sladkých, každý si vybral co má rád.

            Pan Jiříček a pan Neveleš každé z žen popřáli a předali květinu. Pan Burian s kamarádem obohatili večer zpěvem a hrou na harmoniky.

            Přestože se letos hlavatečtí po nás opičili a uspořádali také oslavu MDŽ, sešlo se nás dost a v dobré náladě.

Přání

mikuláš       Mikuláš 2016

Je 5. prosince. Co to znamená? Přece chodí Mikuláš a čerti. Ani letos to není výjimka. Do naší vyhnanické klubovny jsme si opět pozvali čertovsko – mikulášskou partu z Hlavatec. Všechny děti od loňska zase o rok starší se sešly i se svými rodiči a prarodiči, aby je přivítaly. Každé dítě mělo připravenou básničku, kterou více či méně hlasitě zarecitovalo. Za to byl každý malý hrdina obdarován mikulášskou nadílkou. Je to již ve Vyhnanicích několikaletá tradice, kterou bychom chtěli nadále dodržovat. Tak snad zase příští rok.

 

stromek

Zdobení stromku 2016

Každoročně se scházíme první adventní neděli, abychom ozdobili a rozsvítili vánoční stromek. Počasí dopoledne nebylo příznivé, ale odpoledne se trochu umoudřilo. Nic nebránilo tomu, aby dospělí i děti navěsili ozdoby na stromeček. Letos se sešlo téměř 40 místních občanů. Bylo i hodně dětí.

Během akce bylo podáváno občerstvení. Pil se vánoční punč, malí občani měli dětské pití. Ohřívaly se párky a bylo dost pro každého. Na stolech byly připraveny koláče a jiné sladkosti. Též slaných dobrůtek se našlo. Po občerstvení se přistoupilo za hudebního doprovodu k nasvícení stromku. Celým odpolednem se nesly vánoční koledy.

Island ve Vyhnanicích          island

 

25. listopadu přijel do naší Klubovny ing. Šídlo, který má chalupu v Debrníku, aby se s námi podělil o zážitky z cest. Tentokrát jeho kroky vedly s cestovní kanceláři Pangea na Island. Velmi poutavě nám vyprávěl a obrazem provázel ze svých cest. Autobusem cestovali přes Dánsko lodní na Fajerské ostrovy, kde se zdrželi dva dny. Poté pokračovali znovu lodí na Island. Bylo nám promítnuto spousty krásných fotek i videozáznamů z tamnější přírody. Velmi poutavý program trval dvě hodiny. Pak následovaly otázky posluchačů, na které pan Šídlo ochotně odpovídal. Besedy se zúčastnilo téměř třicet lidí z Vyhnanic, Hlavatec a Debrníka.

 

křížek

Brigáda

Na 22. 10. 2016 je svolaná na 9. hodinu větší brigáda. Bude se upravovat terén u Křížku.  Sraz je u Klubu. Tam se připravilo občerstvení, které vezeme s sebou. O půl desáté akce začíná. Tři chlapi sečou křoviňáky starou trávu a kopřivy, dva chlapi motorovými pilami poráží náletové dřeviny. Ostatní vyhrabávají vysečené traviny a snáší na hromady. Větve se pokládají zvlášť. O půl dvanácté se podává svačina. Na ohni se opékají buřty, k dispozici  je chléb a hořčice, k pití limonády. Po občerstvení se pracuje dále. Dosíká a dohrabává se zbytek a hromady jsou odváženy na skládku. Ve 13:30 je vše hotovo a brigádníci odchází spokojeni se svou prací každý domů na oběd. Tento den se odpracovalo 55 brigádnických hodin.

 

kaplička

28. září – Svatováclavská pouť

            Každoročně zveme na svatého Václava do zdejší kapličky hlavateckého pana faráře, aby odsloužil mši. Stejně tak i letos. Pan Plášil přijal naše pozvání a přijel. Mši písní doprovodila paní Janáková. O čtené slovo se postarala paní Hejná. Pozvání přijali nejen vyhnaničtí ale i hlavatečtí a dudovští. Po mši se pan farář s každým jednotlivě rozloučil podáním ruky.

Poté následovalo občerstvení v místním Klubu. Tradice nebyla ani letos porušena. Těšíme se zase na příštího Václava.

obr.

Ukončení léta 2016

 

Jako již poněkolikáté, tak i letos jsme se rozhodli, že uspořádáme rozlučku s létem. Odpolední program patří dětem. Na stolech je připraveno spoustu sladkostí i slaných dobrůtek. Podávají se tousty, grilují klobásky a podává se rožněné prase.

Pro děti je připraven bohatý program. Trefují se míčky na cíl, míčky do košů, sráží kuželky, povalují míčkem válce, přistaveny jsou i stolní hry, jako např. fotbálek. Houpou se na houpačkách, kloužou ze skluzavky, točí na kolotoči. Nejmenší mají připravené pískoviště s hračkami. Každoročně má velký úspěch střelnice, jak vzduchovková, tak i vodní. Po silnici se maluje křídami, skáče se panák. Stejně jako každý rok, se děti vozí na koních. Pan Mareš opět přijel s vojenskou technikou., na které se dospělí i děti měli možnost projet. Největším tahákem letošního odpoledne byl obrovský nafukovací hrad. Mnozí z rodičů neodolali a též si zaskákali.

Celým odpolednem se nesla hudba. Všichni měli co pít a co jíst, děti byly odměněny dárkovým balíčkem. Večer pak patřil dospělým, kteří si mohli i zatancovat za hudebního doprovodu.

Doufáme, že ani příští rok neporušíme tuto již dlouholetou tradici.

 

majka

Čarodějnice a májka 2016

 I letos, stejně jako každoročně, se u nás stavěla májka a pálily čarodějnice. Chlapi vyrazili do lesa a za asistence dětí přivezli strom na májku. Děvčata už byla připravena s fáborky a zdobením.

Na tuto akci se zase sešla padesátka lidí. Poprvé se podávalo dětem občerstvení zdarma. A že nebylo ledajaké. Každé dítě dostalo grilované kuřecí stehno. Ostatní účastníci si je zakoupili za malý poplatek.

Nazdobená a opentlená májka se hrdě vztyčila k nebi. Před soumrakem se zapálila vatra. Oheň šlehal do výšky a děti s jásotem běhaly kolem. Májka byla uhlídána a stojí dodnes.

 

Po stopách Františka z Assisi              Fratišek

Přednáška

         Již podruhé jsme poprosili bechyňského faráře pana pátera Plášila, zda by nám neuspořádal přednášku ze svých cest. On souhlasil a přijel.

Tématem bylo cestování po místech, kde svatý František se narodil, působil a pobýval. Fotograficky jsme prošli velkou část chrámů, kostelů a klášterů, které se vztahovaly k jeho životu v Itálii.

Pan páter poutavým způsobem vyprávěl nejen jeho životopis, ale i přidával příběhy z  jeho života.

Tentokrát se zde sešli posluchači nejen z Vyhnanic ale i z Hlavatec, Třebelic, Želče a Ústrašic. Nakonec proběhla i beseda, které se aktivně přítomní zúčastňovali.

 nadpis

                               Velikonoce 2016

 

            Jak je stará tradice,

            malují se kraslice,

            na pomlázku chodí se.

A ve Vyhnanicích se chodilo. Parta nadšených dobrovolnic – děvčat, jeden muž – fotograf a kupa dětí. Pěkně od stavení k stavení vylupat chlapy a pomlázkou pohladit ženy. Tento rok je to totiž obráceně. Vyšlehávají děvčata a vajíčkem podarovávají chlapci.

            V každé chalupě bylo něco na zub a něco na zahřátí, k tomu pár mincí. Zkrátka správná koleda.

            S pomlázkou se začínalo ráno a končilo pozdě po obědě. Pak se rozjaření koledníci rozešli spokojeně domů.

Tak zase příští rok.

kytka

MDŽ 2016

 

Ani letos jsme neopomněli tento významný mezinárodní svátek, který je leckde opomíjen. Sešli jsme se jako obvykle v naší klubovně. Bylo nás celkem 34 občanů.

Pan Jiříček s panem Přibylem společně každé ženě zvlášť popřáli a předali ji růži. Svou přítomností nás poctil pan starosta s manželkou.

O kulturní vložku se opět postaral taneční soubor z Hlavatec. Protože bylo málo místa, taneční produkce probíhala pod veřejným osvětlením na silnici. To ještě víc prohloubilo velký kulturní zážitek.

Stoly se prohýbaly pod tíhou sladkých i slaných dobrot.. I pití bylo dost. Pan Burian večerní atmosféru dotvořil hrou na harmoniku a zpěvem.

Myslím, že všichni byli spokojeni a těší se na příští rok.

 

  pf

Silvestr 2015

            Stejně jako každý rok jsme se sešli v klubovně, abychom slavnostně ukončili uplynulé období. Každý z účastníků a že jich nebylo málo, přinesl své domácí dobroty. Ty se pak různě přemisťovaly ze stolu na stůl, aby každý ochutnal od všeho. Úžasné je to, že nepřichází jen místní, ale že je i plno přespolních, kteří si u nás zvykli. Silvestr byl řádně oslaven, zapit a světelně ukončen. Doufejme, že nový rok bude úspěšný pro nás všechny a všichni se ve zdraví dožijeme dalšího konce roku.

                         mikuláš

Mikuláš 2015

Tradiční 5. prosinec se i tentokrát nesl v duchu Mikulášské a čertovské nadílky. Opět jsme se sešli všichni se svými dětmi v klubovně. Malí i velcí vyčkávali příjezdu Mikuláše, anděla a čertů. Děti přednášely své předem připravené básničky a písničky. Za to byly odměněny nadílkou. Poté celá čertovská parta odjela zpět do Hlavatec, kde bude pokračovat ve své mikulášské šou. I tentokrát se akce zdařila.

stromek

Vánoční stromek 2015

 

Stalo se již tradicí, že se vyhnaničtí první adventní neděli sejdou, aby ozdobili a rozsvítili vánoční stromek. Stejně tak tomu bylo i dnes. I když počasí vůbec nepřálo, foukal silný vítr a pršelo, stejně se sešlo přes třicet občanů. Zdobení bylo dokresleno podáváním grilovaných klobásek a vánočního svařáku.

Děti měly ze stromku ohromnou radost a každé se zapojilo při zdobení.

V 16:30 hod. bylo slavnostní rozsvícení.

Plášil

Beseda – Arménie a Náhorní Karabach

 

            Na pozvání osadního výboru k nám přijel pan farář Plášil. Měl připravenou krásnou přednášku na téma Arménie a Náhorní Karabach. Celý večer provázel slovem i obrazem o krásách těchto pro nás vzdálených a málo známých destinací. Posluchačů se sešlo spousty a všichni byli nadšeni.

            rodáci

 

   Jak je již tradicí, koná se na sv. Václava ve Vyhnanicích pouť. Letošní pouť byla výjimečná tím, že bylo zorganizováno i setkání Rodáků obce a to po pěti letech.

     Prvním zvoněním byla v 10.00 hod započata mše svatá v místní kapličce. Po jejím skončení se Rodáci a hosté přemístili do Vyhnanického klubu. Zde Hlavatecký sbor zazpíval několik písní, za což sklidil veliký aplaus.

     Následně bylo podáváno občerstvení. Promítaly se fotografie z uplynulých pěti let a dokumentární filmy o Vyhnanicích, byly vystaveny fotografie z dob, kdy se budoval obecní vodovod.

     Ve 14.00 hod František Jiříček projevem oficiálně zahájil setkání Rodáků. Ženské části Rodáků předal růži, mužům památeční pohlednici Vyhnanic, které sponzorsky daroval pan Nekovář. Následovala volná zábava, vzpomínání na uplynulá léta a prohlídka obce.

     V 17.00 hod byla zábava zpestřena hudbou našich harmonikářů k poslechu i tanci.

     Setkání se vydařilo a vzpomínalo se a bavilo do pozdních nočních hodin.

     Doufejme, že příští sraz Rodáků bude v hojném počtu a přátelském duchu jako letos.

 

Napsal František Jiříček.

 

léto

 

Ukončení léta a dětský den 2015

Stalo se již vyhnanickou tradicí, že se koncem srpna pořádá rozlučka s létem. Odpolední program je věnován vždy dětem. Pro děti je připraveno spoustu pamlsků. Pečou se tousty, ohřívají párky a klobásky. Dospěláci si pochutnávají na rožněném prasátku.

Každý ze zdejších má svůj předem daný úkol a ten plní. A právě kvůli této dobré organizaci práce vše vychází.

Letos mohli být všichni účastníci zvlášť spokojeni. Jedna akce stíhala druhou a stále bylo na co se dívat nebo se čím bavit. Na stolech byly omalovánky, pexeso, hlavolamy, barvy a papíry na malování. Venku si děti mohly zajezdit s modely autíček. V provozu byly houpačky, housenka, klouzačka, nově též dětský kolotoč. Postavena byla velká a malá trampolína, kuželky, stolní fotbálek a různé míčkové hry. Dětem se jako pokaždé moc líbila střelnice s hračkami a sladkostmi. Ponovu se též stříkačkami s vodou sestřelovaly sáčky s bonbóny. Pískoviště bylo stále plné těch nejmenších. Postaven byl i stánek s ochutnávkou exotických čajů a zdravých sušenek.

Celé odpoledne provázela hudba s dětskými nahrávkami. Největším tahákem letošního ročníku bylo předvedení hasičů v akci, výcvik psa dvěma psovody a jízda na vojenské motorce. Pozadu nezůstala ani tradiční projížďka na koních.

Jíst bylo co, pít bylo co, nálada byla vynikající. Sešel se ohromný počet dětí se svými rodiči z celého okolí. Večer  patřil jako vždy dospělým a povedl se stejně dobře jako to dětské odpoledne.

Co víc si přát? Snad zase příští rok znovu nashledanou.

 


čarodějka

Čarodějnice 2015

 

Ani letos tradice neostrouhala.

Parta chlapů za doprovodu děvčat a dětí vyrazila do lesa na májku a dříví na hranici. Mezitím už ostatní připravovali fáborky na zdobení.

Děti si hrály na hřišti, opékaly špekáčky na ohníčku, honily se a užívaly si kamarádů. Po přivezení stromu začalo strojení a pak vztyčení májky. Nakonec za všeobecného veselí se podpálila hranice, na které vzplanuly dvě hrůzostrašné čarodějnice.

Celý navečer a večer se nesl v úžasné náladě a skoro 50 přítomných se dobře bavilo. Májku se podařilo uhlídat a vznešeně se tyčí k nebi dál.
 


košík

Velikonoce 2015

Jak starý zvyk praví, koledovat se chodí už za ranního kuropění. A tak i bylo. Koledníci přišli hned zrána do všech domů, aby vyšlehali všechna děvčata, ženy i babičky. Žádná nezůstala ušetřena.

Děti byly obdarovány pomlázkou různého druhu a dospělí si dali po sklence něčeho tekutého. Všech 18 koledníků snad bylo spokojeno a nikde nepřišli zkrátka. Pomlázka byla bohatá, košíčky se plnily.

Celou velikonoční partu doprovázela paní Benešová, která fungovala jako fotograf celé akce. I naše malá vesnička se dokáže semknout a uspořádat pěkné velikonoce.

pomlázka

     


            mdž

                            MDŽ 2015      

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme uskutečnili oslavu MDŽ.

Paní Suchanová úvodem přivítala přítomné dámy a pány. A že jich bylo. Večerem prošlo celkem 47 hostů.

Tentokrát jsme do programu zařadili i malou kulturní vložku. Postarala se o ni děvčata z Hlavatec. Předvedla nám svůj taneční program. Byl úchvatný. Hlavně přítomní pánové mohli oči nechat na jejich vlnících se tělech.

Po vydařené taneční exhibici pan Přibyl popřál všem ženám k jejich svátku a společně s panem Matějkou předali každé dámě po růži. Večer se nesl v duchu povídání, veselí, radosti, dobrého jídla a pití. Toho bylo až dost a ještě zbylo na druhý den. Taktéž ženám, které nebyly přítomny svátečního večera, byly rozneseny kytičky domů.

Celou akci fotograficky zvěčnil pan Nekovář, který fotky dá na webové stránky. Ať všichni vidí, jak se umíme bavit a zorganizovat si zábavu.

Jen tak dál a příští rok to znovu zopakujeme.

 


 

pf2015mikuláš

                                     


strom

Vánoční stromek 2014

30. 11. v 15:30 se sešli občané a občánci Vyhnanic, aby ozdobili a rozsvítili vánoční strom.

Manželé Černých obstarali úžasné občerstvení. Na grilu opékali klobásky a brambory. Podávali vánoční punč. Aby děti nepřišly zkrátka, měly také svůj dětský punčík. Každé z dětí dostalo čokoládku a křupavé medvídky. V Klubu se pilo pivo, limo, káva, zkártka co kdo chtěl.

Úderem 16:30 se rozsvítil krásně ozdobený vánoční stromek. Celým podvečerem zněly vánoční koledy. O tom, že byla akce úspěšná, svědčí i to, že přišlo 48 návštěvníků.

 


 

Beseda o Rusku

Uskutečnila se 28. 11. 2014.

Pozvali jsme k nám do Klubu pana Smrže z Hlavatec. Pracuje v Rusku jako ředitel podniku na výstavbu cihelny. Během večera nám přiblížil život tamních obyvatel. Ochotně a rád zodpověděl všechny otázky k němu vznesené.

Zájem přítomných byl velký, dotazy se jen sypaly. Přednášku doprovázel bohatou fotodokumentací s komentářem. Na závěr jsme mu poděkovali a obdarovali ho malou pozorností.
 


ryba

Rybí hody


V neděli 16. listopadu se lovil Kovářův rybníček, do něhož nám hlavatečtí myslivci darovali kapry. Ihned po výlovu chlapi kapry zabili a připravili k naporcování. Pan Přibyl je naporcoval, nasolil a odpoledne místní ženy nastoupily na obalování. Legrace u toho nechyběla. Večer u točeného piva a živého hraného doprovodu se usmažené ryby spořádaly. Pozvání přijal i pan starosta se zástupci hlavateckých myslivců. Všem moc chutnalo a náramně se bavili.
 


kaplička

Svatováclavská mše.

Konala se 27. 9. ve Vyhnanicích v kapličce. Pan farář odsloužil mši svatou za hudebního doprovodu pana Pecháčka.

Poté následoval koncert hlavateckého pěveckého sboru pod vedením Jiřího Salaby. Vyhnanice nepamatují tak hojnou pouťovou účast. Zpívání se všem moc líbilo. Po vystoupení bylo připraveno občerstvení pro účinkující, hosty i domácí v místním Klubu.

Tentokrát byla pouť díky koncertu neopakovatelným kulturním zážitkem. Chtěli bychom tuto tradici dodržet i v příštím roce.
 


vlaštovky

Ukončení léta 2014

Tentokrát se konalo první zářijovou sobotu. Počasí přálo, hostů ze širokého okolí se sešlo hodně. Svoji přítomností nás poctil i pan starosta. Peklo se prase, podávaly se párky v rohlíku, na stolech bylo připravené drobné občerstvení a spousty sladkostí pro děti. Ty se dostatečně vyřádily na místních atrakcích.

Novinkou byla ochutnávka čajů i s odborným výkladem. Největším tahákem pro všechny zúčastněné byla projížďka tankem. To se líbilo malým i velkým.

Večer patřil dospělým. Jedlo se, pilo a tančilo za doprovodu živé hudby.

Akce se opět stoprocentně vydařila a všichni už se těší na tu příští v roce 2015.
 


kuře

 

Velikonoce ve Vyhnanicích 2014

 

Stalo se již po několikáté obnovenou tradicí, že pondělí velikonoční je pomlázkové. Parta dobrovolníků vyrazí v ranních hodinách na velikonoční vymrskání po všech domech. Od děvčat všeho věku jsou kolednící obdarováni pomlázkou různého druhu. K tomu samozřejmě patří panáček něčeho ostřejšího. Je dobře, že i v naší malé vesničce se znovu začaly dodržovat tyto odvěké tradice. Doufejme, že tak bude i v dalších letech.
 


mdž

MDŽ 2014

8. březen – Mezinárodní den žen.

Možná se někdo jen tak ušklíbne, že už to není moderní a současné.U nás ve Vyhnanicích tento den slavíme již několik let po sobě. Nám to připadá jako důstojné poděkování tomu něžnějšímu pohlaví. Myslíme, že už se více lidí vrací k tomuto dni spíše než k novodobému Svatému Valentýnovi. Ať je to tak či tak, my u nás tuto tradici dodržujeme. Alespoň máme příležitost sejít se, popovídat si a zasmát se. I letos se tento den nesl v duchu legrace, zábavy a dobrého jídla. Občerstvení bylo servírováno formou švédských stolů, takže si každý vybral podle své chuti. Pan Jiříček přednesl přání a poděkování ženám za jejich nikdy nekončící práci, jak   v zaměstnání, tak doma. Spolu s panem Nevelešem předali přítomným „děvčatům“ květinu. Paní Benešová vše fotografovala. Hostů byla téměř plná klubovna. Máme radost, že se k nám vrací i mladí lidé, kteří již bydlí jinde a přesto přijdou. To svědčí o tom, že se zde vždy dobře pobaví a jsou s námi rádi. Snad to tak bude i příští rok.

                           


přání

fl


Silvestr 2013

Ani letos nebyla porušena každoroční tradice silvestrovské oslavy v klubovně. Účast byla hojná. Přišli nejen místní, ale i jejich přespolní příbuzní. Povídalo se, smálo, jedlo, pilo, tak jak se na tento den sluší a patří.

O půlnoci si všichni svorně připili na konec starého roku a na úspěchy a zdraví v novém roce. Nebe bylo rozzářeno desítkami světlic a rachejtlí. Zkrátka Silvestr jak má být.

 

la


Předvánoční setkání u Obecního rybníka

 

Zcela neorganizovaně se vyhnaničtí sešli 20. prosince na neformální setkání před vánočními svátky. Protože rybník pokryla sice slabá, ale přeci jen vrstva ledu, užívalo se zimních radovánek.

O zábavu se postaral Lukáš Suchanů. Jeho exhibice na ledě, kde vozil na sáňkách malé děti, přilákala hodně diváků. Ti setkání využili k tomu, aby se pozdravili a popřáli si hezké vánoční svátky. Jásot děcek se nesl po celé návsi. Protože bylo hezké počasí a lidé vyrazili po předvánočním shonu na procházku, sešlo se jich opravdu hodně. Doprovázeni byli svými chlupatými čtyřnohými kamarády.

Škoda jen, že led se udržel tak krátce a další bruslení se již nekonalo. Snad zase někdy příště. I takové neplánované akce občany sblíží a stmelí. At´ je jich co nejvíc.
 


 

mi

Mikuláš 2013

Letos se již podruhé v historii našeho vyhnanického klubu pořádala mikulášská nadílka. 5. prosince v 16 hodin se shromáždily děti se svými rodiči a některé i s prarodiči v klubovně. Z Hlavatec přijeli čerti, anděl a mikuláš.

Při prvním zařinčení řetězů spustil dětský povyk. Každé z větších dětiček předneslo báseň nebo přezpívalo písničku. Ty menší jen udiveně koukaly. Některé z nich se chovaly hrdinně, jiné bulily jak o závod. Nicméně každé bylo obdarováno mikulášskou nadílkou. Balíčky byly opravdu bohaté.

Paní Novotná měla připravené občerstvení – pro děti hlavně malinovku s brčkem, dospělí si dali něco říznějšího. Na tento druhý mikulášský ročník se dostavilo 15 dětí. Počítáme s tím, že i v dalších letech budeme tuto tradici opakovat.
 


 

franta

Vzpomínka na Františka Ježka

           20. září 2013 zemřel náhle náš spoluobčan pan František Ježek.

Za dobu, kdy ve Vyhnanicích bydlel, zanechal zde výraznou stopu. Nechyběl u žádné akce, ať šlo o vybudování dětského hřiště, vyžínání obecních ploch, nebo starost o rybníky. Je obdivuhodné, jak před pár lety neznámý člověk si získal za tak krátkou dobu uznání a respekt spoluobčanů.

Měl vzácnou povahu vyhovět a pomoci každému, kdo o to požádal.

František Ježek neměl lehký život, ale i přes nepřízeň osudu našel ve Vyhnanicích zázemí a přátele.

            Vzpomínáme na dobrého a pracovitého člověka, který nám všem bude chybět.

                                                                       Děkujeme Ti, Fando.


 

 

                 kaplička

28. září – svátek Sv. Václava

Stejně jako každoročně, tak i letos se uskutečnila 28. září ve Vyhnanicích pouť.

Od 11 hodin pan farář z Bechyně odsloužil Svatováclavskou mši. Hudební doprovod tentokárt obstarávala paní z Bechyně. Paní Hejná z Hlavatec zajistila faráře a doprovázela ho slovem při čtení z evangelia. Oběd měli zajištěn opět u Kodejšů. Mše se zúčastnili lidé z Vyhnanic, Hlavatec, Debrníka a Dudova.

Pouť pokračoval večer přátelským posezením ve vyhnanickém klubu.

O pohoštění se postaral pan Přibyl. Servíroval opět vynikající guláš. Zlatavý mok tekl proudem. Večer byl provázen hudbou. Hrály dvě kytary a harmonika. Účast byla hojná. Zúčastnil se i pan starosta Jar. Boháč.

Večer se nesl v duchu výborné nálady. Při dobrém jídle a pití se také dobře tančilo. Zábava se protáhla do pozdních nočních hodin.

 


 

ločení       

Loučení s létem 2013

                31. 8. 2013 se ve Vyhnanicích pořádalo tradiční loučení s létem.

Odpolední program od 14 hod. byl věnován dětem. I letos, stejně jako minulý rok, měli naši malí občané připraveny uvítací balíčky s cukrovinkami a drobnými hračkami. Také bylo zajištěno bohaté občerstvení. Program se dětem určitě líbil. Mohly se vyřádit dle chuti. Skákal se panák, malovalo křídou na silnici, kreslilo pastelkami, doplňovaly se omalovánky, bylo přístupné pískoviště, klouzačka a houpačky. Zdatnější se trefovali na střelnici, trampolína byla stále obsazena. Házení míčkem také zaujalo. Malým rybářům se líbil lov kaprů. Stateční jezdili na koni. Odpoledne pro děti končilo v 18 hod. Pak přišli na řadu dospělí. Jídla a pití bylo dostatek. Večer byl protkán hudbou a tancem.

            Poděkování za všechnu práci s touto akcí spojenou patří všem, kteří se na ní podíleli.
 


   

               b
Silvestr 2012

 

Stejně jako každoročně se ve Vyhnanicích v Klubu pořádala oslava ukončení starého roku. Letos nebyl organizován žádný program. Zábava večer probíhala volně a plynule, jak vycházela z nálady přítomných. Sešlo se asi 20 lidí.
Občerstvení bylo rozmanité, takže si každý vybral podle chuti. O půlnoci se vystřelovaly světlice a jiná zábavná pyrotechnika. Nechyběl ani tanec a zpěv.
O tom, že se Silvestr vydařil, svědčí i to, že poslední návštěvníci odcházeli téměř za svítání. Nový rok byl přivítán s pompou a grácií jak se sluší.
 


                                 a

  
Mikuláš 2012
Letos poprvé jsme se ve Vyhnanicích rozhodli, že uspořádáme mikulášskou nadílku. Akce probíhala 5. 12. od 16. hod v Klubu. Paní Novotná měla pro děti připravené občerstvení a každé dostalo sladkost. Nadílky se zúčastnilo 28 občanů a občánků.
Krátce po 16. hodině rozrazili dveře dva čerti a s hudrováním vklouzli dovnitř. Za nimi majestátně vstoupil Mikuláš a Anděl.
V první řadě seděl Lubošek s Dominikem. Neohroženě přednesli básničku a zazpívali písničku. Malá Simonka byla zaražená, ale neplakala. Matýskovi čert půjčil řetěz, aby si zachrastil. Leonka s Linduškou přes počáteční strach přednesly také co se naučily. Laurinka to prospala. Dětské publikum uzavírala malá Baruška, té to zatím bylo jedno.
Mikuláš s Andělem rozdávali dětem bohatě naplněné balíčky.

Mikulášská se zdařila, všem se líbilo a těší se, že příští rok to zopakujeme.


 

Jaroslav Wimmer ve Vyhnanicích

   Wimmer        

23. 11. 2012 byla uspořádána ve vyhnanické klubovně beseda s panem Jaroslavem Wimmerem – sběratelem pověstí.

Této činnosti se spolu s manželkou věnují již 60 let. Pověsti sbírají po celých Čechách. Mají jich celkem na 15 tisíc.

Do Vyhnanic byl pan redaktor pozván proto, že tento region je mu hodně blízký. Navíc jeho jedna vydaná kniha pověstí je právě tady z těchto míst.

Besedu započal pan Wimmer obeznámením s tím, co je vlastně pověst, jak vzniká, co je její podstatou. Dále pokračoval a seznámil nás s tím, jak při sbírání materiálu postupoval a kde všude se pohyboval. Večer se dále nesl v duchu otázek a diskusí.

O tom, že byla akce velmi úspěšná, svědčí i to, že se jí zúčastnilo přes 40 posluchačů.

Pan Wimmer byl mile překvapen úžasnou atmosférou i příjemným prostředím, ve kterém byla beseda vedena. Pravil, že tento večer patřil k těm nejúspěšnějším, které dosud absolvoval. I přítomní byli spokojeni a očekávají další podobnou akci.

 


Svatováclavská mše ve Vyhnanicích.

 

                                         Kaplička

Svatováclavská mše v kapličce ve Vyhnanicích se uskutečnila dne 28. 9. 2012 od 10 hod. Mši sloužil pan farář z Bechyně. Hudební doprovod obstarala paní Janáková s dcerou. Celou akci domluvila paní Hejná z   Hlavatec a též se postarala o dovoz pana faráře. Oběd pro zúčastněné byl zajištěn u Kodejšů ve Vyhnanicích. Obřadu se zúčastnili občané

z Vyhnanic, Hlavatec a Dudova.

    


obr,   

Ukončení léta a dětský den

 
Ukončení léta a dětský den ve Vyhnanicích se uskutečníl 29. 9. 2012 od 14 hod. Hlavními organizátory byli manželé Buriánovi z Vyhnanic. Pro děti byl připraven bohatý program: rybolov, střelnice, panák, houpačky, dětské chůdy, srážení plechovek, trefování míčků na cíl, trampolína, malování pastelkami a jízda na koni. Přítomné děti byly obdarovány balíčkem s cukrovinkami, balónky a pastelkami. Dětí se sešlo velké množství. Byly z Vyhnanic, Hlavatec, Dudova, Tábora a Prahy. Akce se zdařila a líbila se všem přítomným.
Občerstvení bylo pestré a bohaté. Neslo se v duchu domácích vepřových hodů. Na výborných jaternicích, jelítkách, tlačence, polévce a dozlatova smažených řízkách si pochutnali všichni přítomní. I zlatavého moku teklo dostatek.
Poděkování za zdařilou akci a spousty práce s tím spojené, patří všem, kteří se podíleli.


 

 

Přednáška Mgr. Vojtěcha Vagaie
4. 5. 2012 se ve Vyhnanicích v klubu uskutečnila přednáška Mgr. Vojtěcha Vagaie. Je to mladý kněz, který byl vysvěcen v létě loňského roku. Nyní působí jako kaplan v Bechyni a má na starost i hlavateckou farnost.
Pan magistr líčil své zážitky z Celosvětového setkání mládeže ve Španělsku. Účastnilo se ho 3000 mladých lidí z ČR.
Vyprávění doprovázel promítáním fotografií na plátno.
Setkání mládeže probíhalo loňský rok ve španělských městech Taragoda, Barcelona a Madrid. Vrcholem akce bylo setkání s papežem.
Dále nás pan kaplan obrazem provedl i Římem a Vatikánem. Zde ukázal krásu Vatikánských zahrad a přiblížil nám Sixtínskou kapli, kde probíhá volba papeže.
Přednášky se zúčastnilo téměř 30 občanů z Vyhnanic a Hlavatec. Pozvání přijala i paní učitelka Rudová, která dlouhá léta učila v hlavatecké škole.
Celý večer probíhal v příjemné atmosféře. Pan magistr rád a ochotně odpovídal na všechny dotazy přítomných. Přednáška měla velký úspěch.
Pana kaplana jsme pozvali opět na pouť ve Vyhnanicích, kde sloužil mši i loňský rok. Přislíbil, že se rád zúčastní.

                       


májkaČarodějnice

Stejně jako každý rok se i letos ve Vyhnanicích 30.dubna pálily čarodějnice a stavěla májka. Chlapi přivezli a oloupali strom a děvčata se ujala zdobení.
Zapojila se celá vesnice včetně dětí, které nadšeně pobíhaly kolem a snažily se pomáhat.
Když se ozdobená májka vztyčila vzhůru k nebi, přišel čas na občerstvení.
V pojízdné udírně se připravovaly klobásy a kuřata. Kdo měl chuť, mohl si  u ohně opékat špekáčky.
Letos poprvé se též upalovaly dvě slaměné čarodějnice.
Protože bylo krásné počasí, někdo seděl venku, někdo dal přednost posezení uvnitř klubovny.
Akce se zúčastnilo téměř 50 lidí a tři psi.Všichni odcházeli spokojeni a s dobrou náladou.
Májka byla hlídaná téměř do rána, proto obstála a vznešeně se uprostřed vesnice tyčí dál.
Na příští rok je v plánu zase podobná akce, která bude možná ještě doplněná prvomájovým průvodem s mávátky.

 

1        2         3        4

 

MDŽ ve Vyhnanicích

Stejně jako každý rok, tak i letos se u nás pořádala oslava MDŽ.

Probíhala dne 9.3. 2012. Akce se zúčastnilo 26 lidí, nejen místních, ale pozvání přijali i občané z Hlavatec v čele s panem starostou.

Pan Jiříček přednesl krátkou děkovnou řeč a předal přítomným  ženám růži.

Místní kuchařští mistři se postarali o pohoštění. Prvním chodem byl kančí guláš s knedlíkem. O kvalitě svědčil fakt, že talíře zůstávaly prázdné a doslova vylízané.

Ženy se postaraly o moučníky a různé jednohubky. Pivo teklo proudem a každý měl co hrdlo ráčilo.

Nechyběla ani hudba. O tu se postaral pan Burian s kamarádem.

Jako druhý chod se podávala kančí pečeně s restovaným bramborem.

Jídlo, pití a hudba bylo protkáno zpěvem a tancem.
Večer se vydařil a protáhl se až do pozdních hodin. Všichni odcházeli  s tím, že příští rok se sejdeme zase oslavit tento svátek.


 


Pěstitel na Táborsku vyšlechtil jiřinu Jižní Čechy

Táborsko /FOTOGALERIE/ – Nový druh květiny jiřina vyšlechtil pěstitel Vladislav Mašek z Vyhnanic na Táborsku, pojmenoval ji Jižní Čechy. Tento druh sice vyšlechtil už před pár lety, ale oficiálně květinu pokřtil až teď. Jiřina zvaná Jižní Čechy má žíhanou fialovo – růžovou barvu a lidé si ji budou moci prohlédnout na výstavě Země Živitelka, která začíná ve čtvrtek v Českých Budějovicích.

Vladislav Mašek má květin na rozdávání. Tedy hlavně jiřin, na které se specializuje a již vyšlechtil několik nových odrůd. Ta nejnovější dostala jméno Jižní Čechy. Včera ji na své zahradě pokřtil šampaňským. Krásnou kmotrou krásné květiny se stala první česká vicemiss z roku 2009 Tereza Budková ze Sezimova Ústí.

 JiřinyJiřiny

 

Jiřiny

 Táborský deník redaktorka Alena Šatrová
     
Ve Vyhnanicích točil film Karel Kachyňa. Osada je opředena i tajemnými pověstmi

Vyhnanice - Kromě natáčení a tajemných úkazů jsou Vyhnanice typické skvělým kolektivem, který se ještě více utužil výstavbou společenského klubu

 
mlátička
Vyhnaničtí u mlátičky, která zdobí příjezd do obce.
Autor: Michala Nováčková

 

Osada spadá pod obec Hlavatce, nachází se mezi Želčí a Sudoměřicemi u Bechyně. Vyhnanice leží na mírném návrší na okraji Černické obory.
V okolí je spousty rybníků: Vyhnanický, Brodec, Kačeřík, Lhotský, Mladský či Taneček.
Přímo ve vsi je pak rybník Hořejší a Dolejší. Dominantou Vyhnanic je kaple sv.Václava. Nejnápadnější stavbou je bývalý velkostatek, který v dnešní době vlastní Karla Ženíšková. Ta ve dvoře chová koně, na kterých se mohou místní za symbolický poplatek svézt po okolí.
Podle posledních informací žije ve Vyhnanicích osmačtyřicet stálých obyvatel. Přebývají tu ale také chataři a chalupáři. Jak se všichni ve Vyhnanicích shodují, největším plusem pro osadu byla rekonstrukce bývalého obchodu s potravinami, ze kterého vznikl společenský klub.

Kultura
„Kulturní život ve vsi se za poslední dobu rapidně zlepšil. Především díky tomu, že se zrekonstruovala bývalá Jednota a udělal se z ní společenský klub,“ začíná své vyprávění o kulturním životě Vyhnanic Hana Benešová.
„V klubu se pořádají například besedy. To jsou vlastně takové přednášky o zajímavých místech. Vždy přednáší ten, který dané místo navštívil. Přinesou se fotky, ty se pak pouštějí v televizi a dotyčný cestovatel nám ostatním vypráví své zážitky. Měli jsme tu už besedu o cestě na Sibiř, o Turecku či Americe,“ vysvětluje Benešová.

Výstavba společnského klubu velmi přispěla ke stmelení místního kolektivu.
„Od té doby, co je tu klub, tak se mnohem více stýkáme. Já nejsem rodák, přistěhoval jsem se sem před osmi lety. A musím říci, že zprvu bylo těžší se tu seznámit. Díky klubu se scházíme třeba i přes týden. Je to fajn místo, kde si popovídáte a i se skamarádíte. Myslím si, že vznikem klubu Vyhnanice dost ožily,“ popisuje své pocity Miroslav Neveloš. V klubu se mimo besed konají i oslavy narozenin. Nefunguje sice jako klasická hospůdka, nicméně u Vyhnanických je velice populární.

K tradiční akci, která se ve Vyhnanicích koná už pět let, patří takzvané Vyhnání. Tuto akci pořádá na své zahradě Hana Benešová s přítelem Miroslavem Nevelošem.
„Vyhnání je víkendová třídenní akce určená dospělým i dětem. Jde o to, že se každý rok sejdeme u nás na zahradě, postaví se stany, griluje se, pro děti se pořádají různé hry a zkrátka se bavíme,“ říká Benešová a jedním dechem dodává: „Co je důležité říci je, že každý ročník Vyhnání se nese v nějakém tematickém duchu. Letos jsme si hráli na Woodstock a květinové děti. Takže jsme nahodili batikovaná trička, šátky, paruky, pustili hudbu šedesátých let a výborně se bavili. Loni jsme měli zase téma pohádkové bytosti, za rok plánujeme piráty z Karibiku.“
Z ostatních událostí, které se tu přes rok konajím, je to například, stavění májky, pálení čarodějnic či zabíjačka. Novinkou pro letošek byl první sraz rodáků.

Zajímavostí je, že například o Velikonocích tu chlapce s pomlázkami nepotkáte. Podobně ani 5. prosince zde nechodí Mikuláš s čertem. „Zkrátka ta generace dětí, které by si tyhle akce užívaly, už tu není, děti jsou odrostlé a tak Mikuláše ani velkonoční pomlázku moc neslavíme,“ vysvětluje Benešová.

Filmové natáčení
V padesátých letech se staly Vyhnanice útočištěm filmařů. V roce 1952 tu vznikl film Karla Kachyni a Vojtěcha Jasného Neobyčejná léta.
„Byl to v podstatě takový dokumentární a především hodně politický film o životě na vesnici. Bylo to celé dost strojené. Pamatuji si, že jsem měla třeba na povel nalévat mléko do díže, nebo jsme si měli při práci zpívat a podobně. Ti, kteří se tehdejšímu režimu příliš nezamlouvali, byli nahrazeni herci, kteří hráli dotyčné bez jejich vědomí,“ popisuje průběh natáčení vyhnanická kronikářka Václava Kodejšová, které v době natáčení bylo šestnáct let.

„Zhruba před třemi až čtyřmi lety sem do Vyhnanic přijel zase režisér Vojtěch Jasný a točil takový dodatek. Chtěl natočit vlastně srovnání, jak to vypadalo ve Vyhnanicích před padesáti lety a jak dnes,“ dodává Kodejšová.

Legendy
Osada Vyhnanice je opředena i několika tajemnými pověstmi a legendami.

První z nich vypráví o bezhlavé kobyle, která se zjevovala na rozcestí do Hlavatců. Jednomu z místních se historka o koni bez hlavy nezdála, a tak se vypravil kobylu hledat. Když přišel na ono rozcestí, skutečně spatřil bílou kobylu bez hlavy. Muž se dal na útěk a zastavil se až na okraji vsi. Od té doby na tomto rozcestí stojí křížek, který zde nechal muž postavit.

Další pověst lidé nazývají zkamenělou svatbou. Příběh je o dvou milencích, kteří se kvůli nevoli rodičů nemohou oddat. Aby rodiče pojistili, že se mladí nevezmou, zařídil dívčin otec, aby šel mladík na vojnu. Zamilovaní si i přesto slíbili věčnou věrnost. Když se chlapec vrátil z vojny, uviděl svou milou, jak je ve svatebních šatech a bere si jiného za muže. Chlapec v zoufalství svatbu proklel a ta rázem zkameněla. Skupina kamení je za vesnicí na louce u hájku Kužele dodnes.

Poslední z legend se jeví jako nejvíce pravděpodobná, byli totiž u ní i očití svědkové. „Stalo se to někdy začátkem minulého století, když byl můj tatínek ještě jinochem,“ začíná tajemné vyprávění Václava Kodejšová. „Tatínek vyprávěl o tom, že z ničeho nic začaly lítat dřevěná polínka vzduchem. Vyprávěl také o služce, které, když dojila krávu, najednou přilétlo polínko do díže s mlékem,“ pokračuje ve vyprávění Kodejšová.

„Záhadné poletování předmětů přirozeně místním vadilo, a tak pozvali do Vyhnanic studované profesory z Prahy a dokonce i z Vídně. A právě vídeňský profesor přišel věci na kloub. Dotyčná služka, byla údajně obdarována mocí hýbat nevědomě s věcmi. Tato schopnost jí ale prý odezní až dosáhne dospělého věku. A skutečně poté, co si dívka prošla pubertou a dospěla, záhadné poletování předmětů ustalo,“ tlumočí zážitky svého tatínka Kodejšová.

 

                                                                                                                                            MICHALA NOVÁČKOVÁ


 

                  kostel                                  

Noc kostelů
Celou akci Noc kostelů řídila a připravila paní Pavla Hejná z Hlavatec. Provázela celým večerem. Po úvodním přivítání následoval koncert na varhany, který přednesl známý varhaník pan Šutka. Historií hlavateckého kostela přítomné provedl slovem pan Vad. Výklad byl velmi podrobný a vyčerpávající.
Druhým bodem programu byla přednáška Mgr. Juračky. Snažil se nám přiblížit a naučit nás techniky na zklidnění mysli, nalezení vnitřního klidu a bytí v přítomnosti – Tady a Teď.
Poté následovalo čtení několika kapitol z Bible. Marie Čalounová seznámila s odkazem minulých generací, který byl uchován ve skříňce ve věži.
Dále přednesla několik varhanních skladeb paní učitelka Rudová, která dlouhá léta vyučovala v hlavatecké škole.
Na závěr celého večerního programu zazněl duet paní Čalounové a pana Pecháčka, který doprovázel taktéž na varhany. Jejich vystoupení se neslo celou chrámovou lodí a ve všech zanechalo hluboký dojem.
Účast na akci Noc kostelů byla hojná. Všichni hodnotili velmi kladně. Pro děti byl v ten samý čas připraven program v místní škole. Probíhala tam akce Děti malují. Prostory zapůjčila bezplatně pro tento večer obec Hlavatce.
Je dobře, že i tak malá obec jako jsou Hlavatce, se zapojila do této celostátní akce.
 

                               prase

Vyhnanické vepřové hody aneb Vyhnanické prasečení

30. dubna, jak je již pravidlem, ve Vyhnanicích probíhalo stavění májky. Aby tato akce nebyla jen tak na sucho, bylo rozhodnuto, že se k této příležitosti uspořádají vepřové hody. Akce začínala již večer předem, kdy se uskutečnila porážka 2 vepříků. Od časného sobotního rána místní Pohlreichové začali s přípravou menu. Vařila se bílá polévka, prdelačka, samozřejmě s kroupami, jitrnice, jelita, tlačenky, sulc. Škvařily se výborné oškvarky. Na hostinu se připravovalo spousty řízků, maso se opékalo a rožnilo na několik způsobů.  Jídla a stejně tak i pití byla hojnost. Prasečení se zúčastnilo asi 50 lidí. Všem chutnalo a všichni byli nadmíru spokojeni. Akce se protáhla do pozdních večerních hodin. Zvláštní poděkování patří především vyhnanickým chlapům – kuchařům. Ti se o celou věc postarali od začátku až do konce.
 


Oliver Wendell Holmes:

Muž má svou vůli, ale žena svou metodu.

Oslava MDŽ ve Vyhnanicích   

Na únorovém osadním výboru jsme se domluvili, že si u nás, ve Vyhnanicích oslavíme 100. leté výročí MDŽ po našem. Chtěli jsme v dobré pohodě společně posedět a poděkovat našim ženám za dobrou práci, kterou pro obec udělaly a utvrdit sousedské vztahy. Povedlo se. Dobrou náladu podpořila i spousta výborného jídla a pití. Každý si měl z čeho vybrat. Sešlo se nás skoro 40. Přišli i hosté z Hlavatec a přivezli přítomným ženám k jejich svátku od Obecního úřadu dárek – kytici hyacintů. Nechyběla ani hudba. O tu se postarali bratři Nekovářovi s manželkami. O poděkování ženám se postaral nejstarší přítomný muž – pan Kodejš. Každé předal růži. Dobrá zábava trvala dlouho přes půlnoc. Slíbili jsme si, že další již 3. Ročník MDŽ zase zopakujeme.

 

 


       1

Silvestr ve Vyhnanicích 
První ročník Vyhnanického vánočení se vydařil.
Sešlo se spoustu zkušebních vzorků pečiva a lahůdek. Ochutnávací komise ve složení paní Jiříčková, pan Dvořák a pan Přibyl neměla lehký úkol. Zhostili se ho však svědomitě. Objektivně vyhodnotili přinesené chuťovky. První cenu získala Táňa Široká za krásný marcipánový dort. Celou akci vymyslel a též ji řídil pan Petr Zapadlo. Tato soutěž se ukázala jako dobrý nápad a doufáme, že se bude opakovat i v dalších letech jako pokračující ročník toho letošního.
Po vyhlášení výsledků soutěže pak pokračovala volná silvestrovská zábava. Sešlo se u nás v klubu úctyhodných 41 návštěvníků. Přítomni byli nejen vyhnaničtí, ale i hosté z Hlavatců. Želče, Plané nad Lužnicí, Tábora a Vlastiboře. Zábava byla úžasná a vyvrcholila půlnočním ohňostrojem. Všichni si potom vzájemně popřáli vše dobré do Nového roku. Poté začal teprve pravý silvestrovský rej. Tanečníci se střídali a ohromovali svojí odvážnou pohybovou kreací.
Legrace se užilo až až. Stoly se prohýbaly jídlem a pitím a celým večerem se nesla výborná atmosféra. Všichni k sobě byli přátelští a milí. 
Nezbývá, než si přát, aby i další akce se nesly v takovém přátelském, uvolněném a veselém duchu. Určitě budou připraveny další společné zábavné večery, na kterých se zase všichni rádi sejdeme.

 Výlov Obecního rybníka ve Vyhnanicích neměl chybu

 Kapři

17. listopadu panoval kolem Obecního rybníka ve Vyhnanicích čilý ruch. Evžen Čára, který se stará o odchov ryb spolu se svými kamarády,  přichystal výlov kaprů. Po odbahnění rybníka a opravě hráze to bylo již podruhé, kdy se občané mohli podílet na výlovu ve své obci.

V 10 hodin se začala vypouštět voda a před polednem se již první kapříci mrskali v kádi. To samozřejmě za přihlížení a rad početného publika na hrázi. Všichni se již těšili na rybí hody připravené na odpoledne v našem klubu.

V 15 hodin se začali scházet první návštěvníci. Všichni plni očekávání, jak se hostina povede. A povedla se.

Přípravu řízků si rozdělily ženy bez rozdílu věku a smažení řídil Jiří Přibyl, který má ve vsi patent na veškerá masitá občerstvení. Po 16 kaprech, které Evžen Čára spoluobčanům věnoval se jen zaprášilo a opozdilec, který chtěl také něco do balíčku, už přišel zkrátka.

Večer se po všech stránkách vydařil. Potěšitelné bylo, že na přípravě i vlastní zábavě se podílely všechny generace Vyhnaňáků. Od těch nejmladších, přes mladé plné síly až po ty nejstarší. To dává záruku, že společenský život se ve Vyhnanicích stále udržuje a věříme,  že nám to vydrží i do budoucna. Máme radost z toho, že dokážeme vlastními silami uspořádat příjemný den.   

 


       
Svatováclavské vyhnanické setkání se vydařilo.
    
Na jaře letošního roku se ve vsi zrodil návrh uspořádat setkání rodáků a přátel Vyhnanic. Termín byl stanoven na 25. září 2010 
u příležitosti Svatováclavské poutě. Chtěli jsme se pochlubit s nově upraveným klubem, kde se scházíme nejen na zasedáních osadního výboru, ale i jen tak na sousedské posezení.
Do té doby však bylo potřeba dokončit úpravu knihovny, kde měla být instalována výstava historických fotografií, ale též dokumentace z různých místních akcí. Též se promítal film z roku 1952 o založení JZD, který natočili režiséři Vojtěch Jasný a Karel Kachyňa.
Obecní úřad Hlavatce nám finančně pomohl. Položila se nová podlaha. O ostatní úpravy se postarali brigádníci z obce včetně chalupářů.
S organizací setkání jsme neměli žádné zkušenosti, ale nadšení lidí a mnoho hodin přípravných prací přineslo dobré ovoce. Předseda osadního výboru daroval pašíka na opékání, lidé z celé vesnice, ale i hosté napekli a přinesli spoustu dobrot. K dobré pohodě bylo třeba jen počasí a pozitivně naladění návštěvníci.
Setkání rodáků a přátel bylo zahájeno v deset hodin dopoledne Svatováclavskou slavnostní mší, které se účastnilo téměř 50 lidí. Všem se líbila výzdoba a úprava místní kapličky. Odpoledne se začali scházet návštěvníci a knihovna s výstavkou fotografií a starých kronik byla v okamžiku plná.Předseda osadního výboru František Jiříček zahájil akci a to se již lidé nevešli do velké místnosti klubu. Bylo prozíravé, že jsme si zapůjčili velký stan se stoly a židlemi a neočekávaně velký počet lidí se měl kam uchýlit před deštěm. Pro dobrou náladu hrála hudba, rožněné prasátko lákalo svou vůní a mnozí si i zatancovali. Rádi jsme mezi sebou uvítali starostu a místostarostu Hlavatec. Ti přislíbili finanční výpomoc. Svůj slib dodrželi. Za to jim patří dík.
Ani jsme nepředpokládali, že se nás sejde více než 130. 
Přijeli hosté z Vrchlabí, Pelhřimova, Tábora, Veselí, Bechyně a mnoha okolních vesnic. Všichni ocenili jak se naše víska v posledních letech zvelebila. Obnovený obecní rybník s krásně upraveným okolím, nově opravená kaplička, nová silnice i přes obec, před všemi domy pořádek. Návštěvníci se netajili nadšením. Příjemná atmosféra celého setkání vydržela až do pozdních nočních hodin. Většina si přála, abychom si za rok tuto akci opět zopakovali.

          


 

Růžena Olívie  Pavlíková- Kuttlerová

 

 Ohlédnutí za létem            slunečnice

Je krásná srpnová noc. Za obláčky, co zbyly z přeháněk, se skrývá měsíček. Kolik ještě bude takových dní, kdy se můžeš přes den vykoupat v rybníce?

Ano, na světě je krásně, když máš okolo sebe lidi, kteří tě mají rádi a mají pro Tebe kdykoliv vlídné slovo.

Ano,  je na světě málo dobrých lidí. Těžko se hledají, ale až je nalezneš, tak Tě potká štěstí.

Proč se mají lidé rádi? Ti mladí mají z lásky děti a ti, kterým už vrásek hodně přibylo, ti hledají k sobě rovného člověka na poslední léta života.

Kolik toho máme ještě před sebou?  To nikdo neví.

Jak je milé kočičí či pejskovo mazlení. To ví jen ti, kteří mají vztah k němým tvorům. A to jsou ti s jemnou duší.
Tím končím úvahu nad létem a životem.

 

Naše obce

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

CzechPOINT

CzechPoint

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4