Hlavatce
Debrník, Vyhnanice

Farnost Hlavatce

sv. OndřejNaše farnost je připomínána již v roce 1354.

Scházíme se v kostele sv. Ondřeje, což je původně gotická stavba, nejstarší část chrámu – presbytář – pochází ze začátku 14. století. Hlavní loď kostela byla přistavena v polovině 18. století. Původní věž kostela shořela po zásahu blesku ve 2. polovině 19. století, poté byla vystavěna nová. Jeden ze zvonů kostela byl za 1. světové války zabaven pro válečné účely.

Patron kostela a farnosti - svatý Ondřej

Svatý Ondřej se narodil se v Betsaidě v Galileji. Se svým bratrem Šimonem se živil rybařením. Stal se učedníkem Jana Křtitele a později prvním učedníkem Ježíše Krista. Mezi učedníky přivedl i svého bratra Šimona (pozdějšího apoštola Petra). Evangelia uvádějí, že byl jedním z nejbližších Ježíšových učedníků, kteří byli přítomni některým výjimečným událostem a býval zmiňován především v souvislosti se zázračným nasycením pěti tisíc. Svatý Ondřej působil jako apoštol křesťanství v Malé Asii a Skýtii u Černého moře až po Volhu. Na sklonku svého života hlásal evangelium v řeckém Patrasu. Zde ho za vlády císaře Nera nechal zatknout místodržící Egee, krutě jej týral a nutil obětovat římským bohům. To Ondřej vytrvale odmítal, a tak byl podle legendy 30. listopadu kolem roku 60 ukřižován na kříži ve tvaru písmene X, který se od té doby podle něj nazývá svatoondřejský kříž.

Sv. Ondřej je patronem šťastných setkání, rybářů a obchodníků s rybami, řezníků, horníků, provazníků a nosičů vody; proti dně, bolestem v krku, křečím, růži (Ondřejova nemoc); za dobrou svatbu.

Duchovní správce: P. Mgr. Petr Plášil

Adresa: Fara Bechyně, Náměstí T.G. Masaryka 143, 391 65 Bechyně

E-mail: farabechyne@seznam.cz

Mobilní tel.: 731 402 853

 

Kostelnice: Pavla Hejná

Adresa: 391 73 Hlavatce 105

Mobilní tel.: 734 358 660

E-mail: hejna.pavla@seznam.cz

 

Bohoslužby:

Hlavatce –

neděle - 11:00 hod

středy - v letním období od 18 hod, v zimním období od 17 hod v Hlavatcích,kromě první středy v měsíci, kdy je mše svatá ve stejných časech v Komárově

V případě úmrtí zajišťuje zvonění Pavla Hejná nebo paní Zemanová