Hlavatce
Debrník, Vyhnanice

Projekty obce

Logo Jihočeský kraj

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Akce „Zlepšení zacházení s odpady v rámci obcí Hlavatce, Vyhnanice a Debrník" byla realizována za přispění finančních prostředků Jihočeského kraje, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023.

V rámci této akce proběhla výstavba stání pro kontejnery na tříděný odpad v Hlavatcích u Křížku, v Debrníku a ve Vyhnaniích. Stání jsou umístěna na obecních pozemcích a cílem akce bylo zajistit lepší přístupnost kontejnerů při zhoršených povětrnostních podmínkách. Celková cena investice byla ve výši 205.993,43 Kč, z toho dotace činila 112.000 Kč. Zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce, a to ve výši 93.993,43 Kč.

Realizaci stavby provedla firma Vojtěch Slaba (Želeč).

Dokončené dílo bylo předáno obci Hlavatce dne 8. 11. 2023

____________________________________________________________________________________

Logo MMR

Projekt
Dětské hřiště Hlavatce

byl realizován za přispění finančních prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Publicita - plakát

____________________________________________________________________________________

Pořízení vybavení Hlavatce, zahájení projektu 2022

Dotace z Programu obnovy venkova

Obec Hlavatce pořizuje vybavení pro kulturní a společenské akce v obci Hlavatce a jejích přidružených obcích - židle, skládací stoly a stany. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: 22/006/19210/231/147/001473.

Cílem je: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS LUŽNICE

Logo EULogo Leader   Program rozvoje venkova

 

Pořízení vybavení Hlavatce - plakát (72 kB)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo Jihočeský krajProgram obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Akce „Výstavba komunikace Špačkárna II“ byla realizována za přispění finančních prostředků Jihočeského kraje, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022.

V rámci této akce proběhla výstavba komunikace v obci Hlavatce v oblasti "Špačkárna" na pozemcích 17/6 a 18/3 v k.ú. Hlavatce. Stavba proběhla z důvodu realizace přístupu k přilehlým parcelám. Celková cena investice byla ve výši 498.244,60 Kč (projektová dokumentace, realizace stavby, technický dozor), z toho dotace činila 266.000 Kč. Zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce, a to ve výši 232.244,60 Kč.

Realizaci stavby provedla firma VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. se sídlem v Soběslavi.

Realizace stavby byla povolena rozhodnutím Odboru výstavby a regionálního rozvoje v Soběslavi, které nabylo právní moci dne 10. 8. 2022.

Dne 25. 11. 2022 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka na místě a byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo MMRPodpora obnovy a rozvoje venkova – Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt „Obnova místních komunikací Hlavatce“ byl v roce 2022 realizována za přispění finančních prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova 2019+.

Předmětem projektu byla oprava významných místních komunikací v obci Hlavatce a v jeho místní části Vyhnanice. V obci Hlavatce byly rekonstruovány místní komunikace č. 5c, 12c a 13c, v místní části Vyhnanice místní komunikace č. 5c.

Realizace výše uvedené akce byla za celkovou cenu Kč 2.588.276,65, z toho dotace činila Kč 2.070.621,--, zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce ve výši Kč 517.655,65.

Stavební práce byly provedeny firmou Vialit Soběslav, spol. s r.o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo MMRPodpora obnovy a rozvoje venkova – Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt „Obnova dětských hřišť Hlavatce a místní část Debrník“ byl v roce 2022 realizována za přispění finančních prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova 2019+.

Předmětem projektu byla komplexní obnova jediných dětských hřišť v obci Hlavatce a jeho místní části Debrník. Komplexní obnova spočívala v demontáži stávajících nevyhovujících herních prvků a dodávka a montáž nových herních prvků dětských hřišť včetně odpovídajících zemních prací a závěrečné úpravy terénu.

Realizace výše uvedené akce byla za celkovou cenu Kč 716.162,10, z toho dotace činila Kč 572.929,--, zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce ve výši Kč 143.233,10.

Dodávka a montáž herních prvků byly provedeny firmou Aleš Brückner (obchodní označení BRNK).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo Jihočeský kraj

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

Akce „Rekonstrukce kaple ve Vyhnanicích“ byla realizována za přispění finančních prostředků Jihočeského kraje, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021.

V rámci této akce proběhly udržovací práce - oprava venkovní omítky a vnitřní omítky, nátěry, výměny oken a dveří dle stavební dokumentace z prosince 2020 za celkovou cenu 784.972,50 Kč, z toho dotace činila 270.000,- Kč, zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce (514.972,50 Kč).

Realizaci provedla firma 3N CONSULT s.r.o. se sídlem v Praze.

Tyto udržovací práce na budově nevyžadovaly územní souhlas nebo územní rozhodnutí,  ani ohlášení stavebnímu úřadu v Soběslavi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo MMR

Podpora obnovy a rozvoje venkova – Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt „Rekonstrukce veřejných budov - Hlavatce“ byl v roce 2019 - 2020 realizován za přispění finančních prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova 2019+.

Předmětem projektu byla rekonstrukce nejvýznamnějších veřejných budov obce Hlavatce – budovy obecního úřadu a mateřské školy. Projekt řešil opravu střechy budovy mateřské školy a komplexní rekonstrukci budovy obecního úřadu včetně střešní krytiny a výměny zdroje tepla.

Realizace výše uvedené akce byla za celkovou cenu Kč 3.679.049,--, z toho dotace činila Kč 2.407.715,--, zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce ve výši Kč 1.271.334,--.

Stavební práce byly provedeny firmou Miroslav Šimák (rekonstrukce střechy mateřské školy) a firmou Spilka a Říha, s. r. o. (rekonstrukce budovy obecního úřadu).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo MMR

Podpora obnovy a rozvoje venkova – Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt „Obnova místních komunikací - Hlavatce“ byl v roce 2020 realizován za přispění finančních prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova 2019+.

Předmětem projekt byla rekonstrukce/obnova významných místních komunikací obce Hlavatce a jeho místních částí Vyhnanice a Debrník. V obci Hlavatce byly rekonstruovány místní komunikace č. 1c, 10c a 11c, v místní části Vyhnanice místní komunikace č. 1c a v Debrníku místní komunikace č. 1c a 5c.

Realizace výše uvedené akce byla za celkovou cenu Kč 3.764.038,--, z toho dotace činila Kč 2.634.826,--, zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce ve výši Kč 1.129.212,--.

Stavební práce byly provedeny firmou Vialit Soběslav, spol. s r.o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Hlavatce (20. 3. 2020)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo Jihočeský kraj

 

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

Akce „Rekonstrukce obecní budovy č.p. 21 Vyhnanice“ byla realizována za přispění finančních prostředků Jihočeského kraje, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020.

V rámci této akce proběhla rekonstrukce střechy a půdních prostor a oprava vnější omítky budovy za celkovou cenu 416.830,- Kč, z toho dotace činila 230.000,- Kč, zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce (186.830,- Kč).

Na realizaci se podílely dvě firmy – Miroslav Šimák, Hlavatce, a 3N Consult s.r.o. se sídlem v Praze.

Tyto udržovací práce na budově nevyžadovaly územní souhlas nebo územní rozhodnutí stavebního úřadu v Soběslavi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo Jihočeský kraj

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019

Akce „Oprava místní komunikace v obci Vyhnanice“ byla realizována za přispění finančních prostředků Jihočeského kraje, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019.

Realizace výše uvedené akce byla za celkovou cenu 422 084,34 Kč, z toho dotace činila 240.000,- Kč, zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce (182.084,34 Kč).

Stavební práce byly provedeny firmou Strabag as.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Logo Jihočeský kraj

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018

Akce „Výstavba místní komunikace“ byla realizována za přispění finančních prostředků Jihočeského kraje, konkrétně z účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018.

Investiční výdaje na tuto realizaci činily celkem 645.776,87Kč, z toho dotace činila 225.000,- Kč, zbývající část ceny byla doplacena z vlastních finančních zdrojů obce (420.776,87 Kč).

Výstavba místní komunikace proběhla v Hlavatcích v části za "Stadionem".

Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 20. 12. 2018 odborem výstavby a regionálního rozvoje MÚ Soběslav.

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

CzechPOINT

CzechPoint

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30