Hlavatce
Debrník, Vyhnanice

Osadní výbor

Složení nového osadního výboru.
 

Předseda:  
  • František Jiříček 
Franta
Členové:  
  • Miroslav Nevelöš
Míra
  • Jitka Přibylová

 

 

 

   

 Kronikářka Hanka Benešová

Jitka

 

Hanka

 

Obecní rybník je ozdobou vesnice.

 

Obecní rybník ve Vyhnanicích byl po léta zanesen bahnem,zarostlý plevelem a kolem rybníka i v něm rostly jen olše a rocochaté vrby.Hráz se rozpadla a voda protékala velkou dírou pod propustem.
 Po komunálních volbách se ustavil v obci osadní výbor a jeho první starostí bylo jak rybník opravit.Bylo zřejmé,že bez pomoci velké mechanizace se kosou a lopatami mnoho nezmůže.Vyjednnávání se starostou Hlavatec a poté s celým zastupitelstvem bylo úspěšné a pro začátek bylo z obecního rozpočtu uvolněno 25 tisíc kč na zahajení prací.

Úpravy krajů rybníka byly svěřeny panu Marešovi a ten se svého úkolu zhostil na jedničku.S pokácením náletových dřevin a jejich vytahání z bahna pomohl jak machanizací,tak fyzickou prací pan starosta Boháč,což občané velice ocenili.Brigádnicky byl pak upraven levý břeh obecního rybníka.

 V loňském roce bylo jednáno o vlastním odbahnění rybníka.Obecní zastupitelstvo přesto,že zahajovalo v Hlavatcích rekonstrukci bývalé školy za 8 miionů,uvolnilo téměř půl milionu na naši akci.Prací byl pověřen Evžen Čára.Teprve po vyčištění dna rybníka mohla být zahájena oprav propusti a hráze.Tyto práce ve velmi krátké době a výborné kvalitě provedl Pavel Fábera se svými spolupracovníky.Občané pak při několika brigádách o sobotách upravili hráz rybníka a jehjo okolí.Urovanali hlínu,zaseli trávu a ke zdi na levé straně rybníka vysadili keříky a květiny zvlastních zdrojů.Paní Kotrbová ze Želče levně odprodala okrasné dřeviny ze své školky a těmi byla ozdobena hráz.Při brigádách pomáhali i chalupáři a potěšili tak občany,že mají k Vyhnanicím dobrý vztah.
 Celá akce odbahnění obecního rybníka a jeho konečná úprava výzamně přispěla ke vzhledu obce a může být příkladem jak má vypadat dobrá spolupráce malé osady s představiteli obce a jejím zastupitelstvem.Je nutné ocenit i ochotu občanů věnovat svůj volný čas pro zvelebení obce.


                               Osadní výbor.

 

 

Oprava obecního domku ve Vyhnanicích   

Obec Hlavatce má ve svém vlastnictví domek čp. 21 ve Vyhnanicích.
V minulém století sloužil tento objekt jako malá prodejna koloniálního zboží, pak jen jako obytný dům, ve kterém se vystřídalo několik najemníků. Po vystěhování posledních nájemníků obec zřídila v jedné místnosti obecní knihovnu a místní rozhlas.Ostatní dvě místnosti byly prázdné.  Krátký čas sloužila jedna místnost jako prodejna textilu a druhou místnost využila vyhnanická mládež jako klub. Boužel ani jedna z místností neodpovídala možnostem jakéhokoli využití pro velkou zchátralost.Jedině knihovnu bylo možno při dobré vůli použít pro schůze osadního výbru, který se koná každý poslední pátek v měsíci.Problém vždy nastal, pokud na veřejnou schůzku přišlo více jak 18 občanů. Do místnosti se již nevešli. Ale ani zde nebylo možné mluvit o kulturnosti prostředí. Podlaha prohnilá, okna nedoléhalaa dveře chatrné.

Obecní zastupitelstvo v Hlavatcích vyslyšelo žádost osadního výboru Vyhnanice a uvolnilo prostředky na opravu objektu. Zároveň požádalo o dotaci 100 tisíc Kč, která byla obci přiznána.Vladimír Novotný zajistil studii přestavby a občané na brigádách vyklidili obě místnosti. V červnu již mohla nastoupit firma Pavla Fábery z Hlavatec. Byla vybourána příčka mezi oběma místnostmi a tím byla vytvořena velká společenská místnost. Všechna okna i dveře byly vyměněny za nové, vybudováno moderní sociální zařízení pro muže i ženy, provedena vdoinstalace i nové elektrické vedení. Obecní úřad v Hlavatcích vypomohl s vnitřním vybavením a zbytek přinesli občané. Na konci roku jsme se již sešli v novém a velice hezkém prostředí.

Oprava domku stála více než 300 tisíc Kč z toho 100tisíc Kč činila dotace 200 tisíc Kč byl dodán z rozpočtu obce.

Manželé Novotných se ujali provozu a za přispění dalších občanů se starají o chod klubu podle potřeb osadního výboru a zájmu jak občanů Vyhnanic, tak chalupářů.

Obecní klub se stal důstojným centrem vesnice a výrazně přispěl ke zvýšení společenské úrovně i tak malé obce, jako jsou Vyhnanice a v neposlední řadě posílil soudržnost obyvatel i chalupářů.     

      
                                      Osadní výbor

 

Ve Vyhnanicích opět slavíme MDŽ.


Na únorovém osaním výboru vzešel z iniciativy několika žen návrh,aby se opět po letech navázalo na tradici oslavy MDŽ ve Vyhnanicích,zvláště když jd o sté výročí vyhlášení tohoto mezinárodního svátku.S předstihem jsme se v pátek 5.3. sešli ve vyhnanickém klubu.Jen obyvatel naší obce bylo spolu s chalupáři téměř třicet,dalších šest žen a jeden muž byli z Hlavatec a dvě ženy z Dudova.Z jejich příchodu jsme měli radost a v tom větrném a mrazivém počasí jsme jejich milou návštěvu dvojnásobně ocenili.Naši muži nám připravili hezké překvapení.Každá žena dostala krásnou růži s polibkem Vládi Novotného,který večer vedl   a přednesl báseň od pana Doudy (viz na konci),sepsanou speciálně k této oslavě.Pár teplých slov připojil pan Zapadlo a celou akci s paní Nekovářovou fotografoval.
Ani ženy se nenechaly zahanbit.Stoly byly plné chelebíčků, jednohubek a různého sladkého pečiva.Ani o dobré pití nebyla nouze. Dobrou náladu podrthl pan Nekovář, který na kytaru umí snad všechny lidové písničky a tak jsme si s ním od srdce zazpívaly.
Poděkování náleží Marcele Novotné a Janě Suchanové,které se po celý večer staraly o dostatek jídla a pití všech přítomných a přispěly k pěkné atmosféře.
Byl to opravdu hezký a přátelský večer a určitě si ho za rok zopakujem.

 

Přáníčko.

Žena ,ten půvabný květ života a domácností,jenž důvodem je k velebení, chvále,zlobě i zatracení.
Často bývá mazlivě hýčkána,když z kuchyně se line vůně vepřové pečeně a zelí něžně objímá knedlíky a pivo je na stole.
Za tím vším je skrytá velitelka domácího"škuneru" a potažmo i kapitána/pána domu/,který na všechno bohorovně zhlíží z výše svého majestátu.
Žena je milenkou,chůvou i ochránkyní,matkou,pevným základem rodiny a bezednou studnou,v níž mizí všechny peníze.
Je nevyzpytatelnou,když číhá za dveřmi s válečkem na nudle na manžela,který pil celou noc bůhví kde,s jedinou omluvou,že tak činil na její zdraví.Ráno má hadr na hlavě a dobrá česnečka chlácholí mu útroby.
Mezi muži jsou léta vedeny spory o tom,jak dlouhého řetězu si žena z kuchyně zaslouží a jeli vůbec člověk,ale to jen z žertu a na MDŽ přeci jen kytičku přinesou,třeba i kradenou,která má o to větší cenu.
O co všechno přichází starý mládenec,který po příchodu domů má plotnu studenou jako tři dny starého nebožtíka.Ale za to klídek a tabáček.Všechno má svoje.
Ž e n y !Buďme rádi,že je máme.
Jsou našimi záchranými plovacími kruhy na oceánu nicoty a kocoviny,opěrným bodem,a proto k jejich svátku,svátku všech žen.všechno nejlepší,hodně zdraví a lásky přejí mládenci,kluci a chlapi z Vyhnanic.

                         

Ohlédnutí za rokem 2009.
  

Vyhnanečtí občané se mohou za minulým rokem ohlédnout s  uspokojením.  Podařilo se opět vylepšit vzhled obce i  jejího okolí. Především se podařilo udělat zásadní krok ke zlepšení úrovně společenského života v tak malé vesnici jakou jsou Vyhnanice. Přispěla k tomu významnou měrou oprava klubovny,která se přeměnila na místo důstojného pořádání  pravidelných setkání občanů i chalupářů , svolávaných již čtvrtý rok každý poslední pátek v měsíci dobře fungujícím osadním výborem.Mimo to jsou v klubu častá neformální posezení, přednášky a jiné společenské akce.                      

Mimo opravy klubu se podařilo převážně dobrovolnou prací občanů i chalupářů upravit zarostlou rokli u křížku na cestě k Dudovu,která začala sloužit jako smetiště . Vykácením přebytečných a shnilých stromů a křovin a terénními úpravami vzniklo opět kus hezkého okolí obce,které může sloužit jako místo pro příjemné letní posezení .                             

Velmi hezky působí upravené okolí obecního rybníka, ke kterému přibyl po dlouhých letech obnovený rybníček Burianových, který zlepšil vzhled návsi odstraněním náletové houštiny. Za to jim patří dík.                    

Ke zlepšení kulturního života obce přispělo i obnovení tradice svatováclavských mší v místní kapličce.                                      

Přejeme si , aby soudržnost starousedlíků a chalupářů ve Vyhnanicích trvala i nadále a aby stejně dobře trvala spolupráce s vedením obce a jejím zastupitelstvem.     

                             
                     osadní výbor

 

Naše obce

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

CzechPOINT

CzechPoint

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4