Hlavatce
Debrník, Vyhnanice

Znak obce a vlajka

Obec Hlavatce se nachází v okrese Tábor, kraj Jihočeský. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1252. Obec se skládá ze tří částí - Hlavatce, Debrník a Vyhnanice. Název obce se údajně odvozuje od slova "hlavatec" - lidé s velkou hlavou.

Historicky významnější je vlastnictví obce a jejího okolí vladyckým rodem Roubíků z Hlavatce, kteří se zasloužili o její hospodářské rozmach. Měli také významnou úlohu jako patroni kostela sv. Ondřeje, jež je dominantou obce. Jejich patronát se datuje od roku 1354, kdy byla osídlena i fara. Církevní záležitosti hrály ve středověku významnou úlohu. Propojení světské moci s církevní nebylo vždy jednoduché. V tomto případě bylo velmi prozíravé a funkční.

Pro návrhy znaku (a poté vlajky) bylo vycházeno z následujících faktů:

 • Vlastnické vztahy
  • církevní majitel - arcibiskupství pražské/arcidiecéze pražská
  • první světský držitel - vladycký rod Roubíků z Hlavatce
  • mocenský nejvýznamnější držitelé - Rožmberkové
 • Kostel sv. Ondřeje
 • Zemědělské náčiní - pluh, plužní krojidla, hrábě
 • Hlava býka
 • Stojící kráva
 • Obilný snop, klas

 

Arcibiskupství pražské/arcidiecéze pražská - nejstarší diecéze v ČR (vznik v r. 973), v 1. polovině 13. století byla obec Hlavatce vč. pozemků připsána Arcibiskupství pražskému králem Václavem (písemná zmínka z roku 1250). V 1. polovině 14. století přešla obec Hlavatce s přilehlými pozemky do vlastnictví Vladyckého rodu Roubíků z Hlavatce.

Roubíkové z Hlavatce - v souvislosti s kostelem sv. Ondřeje  v obci se uvádí 5 předků Roubíků z Hlavatce. Od roku 1452 se jako jediný vlastník uvádí Oldřich z Hlavatce, který byl stoupencem Jiřího z Poděbrad... V polovině 16. století rod Roubíků z Hlavatce vymřel po meči, pravděpodobně v roce 1548 Ctiborem Roubíkem.

Pro vytvoření návrhů obecních symbolů bylo vycházeno z rodového erbu Roubíků z Hlavatce. Vladykové užívali erb již na rozmezí 14. a 15. století ("poloviční štít a pravá neb levá polovice mřožaváním v routy rozdělená, nad helmou složená křídla").

Rožmberkové - erb pánů z Rožmberka se skládá z červené pětilisté růže se zlatým semeníkem a zelenými kalištními lístky ve stříbrném poli. Pro návrhy obce Hlavatce byly použity tinktury (barvy) z erbů pánů z Rožmberka, představující vlastincké vztahy jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů.

Kostel sv. Ondřeje - v roce 1354 jsou uváděni bratři Adam, Filip, Bernard, Bohuněk a Oldřich z Hlavatce jako patroni kostela sv. Ondřeje. Původně byl postaven jako gotický, při rekonstrukci střechy byly v roce 2001 vloženy do kopule pod křížek dokumenty, které zaznamenávají informace o dění v obci. Kostel je zasvěcen sv. Ondřeji, který je patronem rybářů a sedláků. Sv. Ondřej bývá zobrazován jako starý muž s dlouhými bílými vlasy a vousy, s knihou evangelií v pravici, opírajícího se o kříž ve tvaru X. V návrzích znaku je symbolicky tento tvar kříže použit.

Zemědělské náčiní - v obci Hlavatce a jejích osadách bylo zemědělství vždy hlavní činností. Pluh a plužní krojidla jsou nejdůležitějšími zemědělskými stroji, které mají kořeny v hluboké historii spjaté s Přemyslem Oráčem. Hrábě jsou znamením zemědělské práce a píle a pořádku.

Hlava býka/stojící kráva - býk vyjadřuje stabilní mužnou sílu, je odrazem odhodlání, houževnatosti a plodnosti života. Kráva podporuje ve svém významu plodnost, hojnost, houževnatost a rozvahu.

Snop, klasy - svým významem podporují zemědělství a vyzdvihují jeho podstatu. Počet 3 obilných klasů představuje počet osad, které k obci Hlavatce náleží (Hlavatce, Debrník, Vyhnanice).

Znak obce Hlavatce

Popis znaku: šikmo dělený štít, horní pole zelené se třemi zkříženými obilnými klasy, dolní pole červeno-stříbrně kosmo šachované.

Vlajka obce HlavatcePopis vlajky: zelený list s červeno-bíle šachovaným (2x6) žerďovým pruhem. Uprostřed zeleného pole tři zkřížené žluté obilné klasy. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Veškeré zdůvodnění použití figur a tinktur je v souladu s heraldickými pravidly - znak a vlajku navrhla společnost Lika - obce s.r.o.

 

Zdroj článku: Lika - obce s.r.o.

Do celého znění použtí figur a tinktur je možno nahlédnout na obecním úřadě v Hlavatcích, a to v úředních hodinách.

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

CzechPOINT

CzechPoint

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30