Hlavatce
Debrník, Vyhnanice

Hlášení místního rozhlasu

Oznamujeme občanům, že v sobotu dne 24.4.2021 bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Debrník: 9.00-9.45 hod.

Hlavatce: 10:00-11:00 hod.

Vyhnanice: 11:15-12:00 hod.

V Hlavatcích je možno odevzdat nebezpečný odpad (z Debrníka a Vyhnanic nutno dovézt)

Prosíme, aby občané nevozili železo, elektrospotřebiče, pneumatiky a stavební odpad.

Děkujeme.

 

České maso, uzeniny - farma Liška. Pojízdná prodejna přijíždí každou středu k samoobsluze v 11:20 hodin

Dne 15.3.2021 se našlo morče barvy trikolora. Pokud ho někdo hledá, je dočasně u p. Petry Pospíšilové (Kostečkové), Hlavatce č.p. 32 (5.59 MB)

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva (145.25 kB) 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva (157.96 kB)

Vážení spoluobčané,

žádáme toho, kdo si vypůjčil rohovou lavici z pergoly u Vyhnanického klubu, aby ji neprodleně vrátil.

Děkujeme.

Oznamujeme občanům, že Pohostinství Hlavatce má dnes mimořádně otevřeno od 16:00 do 20:00 hodin.

Oznamujeme občanům, že otevírací doba Pohostinství Hlavatce je nově stanovena od 16.00 hodin do 20.00 hodin.

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov

Vážení spoluobčané, 

žádáme toho, kdo si minulý týden zapůjčil popelnici u mateřské školy, aby ji vrátil. 

Děkujeme.

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Očkování psů proti vzteklině proběhne v obci Hlavatce dne 10.9.2020 v 17.00-18.00 hod. u autobusové zastávky (ve Vyhnanicích od 18.10 - 18.30 hodin), cena vakcinace 100,- Kč (dvouletá vakcína) nebo 150,- Kč (tříletá vakcína). Po domluvě možné čipování, cena dohodou. 

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 30. července budou k dispozici knihy z vyklízené místní fary. Kdo má zájem, nechť se dostaví v 18.00 hodin na faru. 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Myslivecký spolek Rytíř Hlavatce, zve všechny občany na rybí pochoutky do místního pohostinství. Akce se koná v sobotu 20. 6. 2020 od 19 hodin.

Upozorňujeme občany na povinnost, uhradit platby za odpad, psa a stočné do 30. června 2020. Uživatelé obecního vodovodu mají též povinnost doplatit vodné a stočné odečtené k 30. dubnu 2020.

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Nález klíčů - před čp. 118 v Hlavatcích se našly klíče od automobilu. Jsou uloženy na OÚ Hlavatce. 

Prosíme občany o pomoc, při hledání úniku vody z vodovodního řádu. Zkontrolujte prosím přípojky i u sousedů chalupářů. Děkujeme

Vážení spoluobčané,

podařilo se nám získat omezené množství dezinfekce na ruce (20l), dezinfekce na povrchy (25l) a bavlněné roušky (140 ks). Všechny ochranné pomůcky jsou k dispozici pro naše občany. Desinfekci máme ve velkých obalech, proto vás žádáme, abyste si přinesli vlastní nádobky. Množství desinfekce, které máme vychází približně 0,1 l na jedno číslo popisné. Pokud budete mít o dezinfekci a roušky zájem, můžete si ji vyzvednout v kanceláři obecního úřadu (v budově bývalé školy).

Termíny:

úterý 7.4. od 18 do 19 hodin

středa 8.4. od 18 do 19 hodin

čtvrtek 9.4. od 18 do 19 hodin

 

Žádáme občany, aby domácnosti s nařízenou karanténou, případně s potvrzeným onemocněním COVID-19, odpad dočasně netřídili, ale odkládali do popelnic na domovní odpad v uzavřených pytlích. Děkujeme. 

Minimum zodpovědného přístupu k odpadům v době nouzového stavu v ČR

Uzavření MŠ Hlavatce - MŠ Hlavatce bude až do odvolání uzavřena

Omezení úředních hodin pro veřejnost

Oznamujeme občanům omezení úředních hodin pro veřejnost na obecním úřadě v období od 16. do 24. 3., a to takto: otevřeno bude pro veřejnost v pondělí 16. 3. od 14:00 do 17:00 hod. a v pondělí 23. 3. od 14:00 do 17:00 hod. Děkujeme za pochopení. 

 

Schůze osadního výboru Vyhnanice

Osadní výbor Vyhnanice Vás zve na pravidelné setkání vyhnanických občanů, chalupářů a chatařů, které se bude konat tento pátek 28. února 2020 od 19:00 hod. v místním klubu. Mimo jiné se bude probírat organizace oslavy MDŽ. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Pozvánka - ples Vlastiboř

Sbor dobrovolných hasičů Vlastiboř, zve na tradiční hasičský ples, který se uskuteční v pátek 28. února 2020 od 20:00 hodin v kulturním domě ve Vlastiboři. K poslechu a tanci hraje Vysočinka. Těšit se můžete na bohatou tombolu, hasičský nástup a vystoupení malých hasičů.

 

Pozvánka na maškarní bál

Zveme všechny občany na naškarní bál, který se bude konat v sobotu 15. 2. od 20:00. Současně žádáme občany o dar do tomboly. Dary můžete nosit do kulturního domu ve čtvrtek 13. 2. od 19 hodin. Za poskytnuté dary předem děkujeme.

 

Změna místa konání konzultací KPÚ

Konzultační hodiny se zpracovatelem Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hlavatce a Vyhnanice pro vlastníky, které se konají 3., 4. a 5. 2. 2020 budou z důvodu rekonstrukce budovy OÚ Hlavatce přesunuty do budovy Multifunkčního objektu - bývalé školy. 

 

Veřejné zasedání OZ

Zveme všechny občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 23. ledna od 20 hod. v kulturním domě v Hlavatcích. Všichni občané jsou srdečně zváni. 

 

130. výročí založení SDH Hlavatce

Zveme na oslavu 130. výročí založení SDH Hlavatce spojenou s výroční valnou hromadou sboru, která se uskuteční v sále KD v Hlavatcích v sobotu 11. ledna 2020 od 17 hodin. Od 19 hodin bude následovat zábava s živou hudbou, občerstvení zajištěno. Srdečně zveme nejen členy sboru, ale i všechny občany.

 

Odečet vody k 31.  12.  2019

Žádáme občany, aby k 31. 12. 2019 opsali stav vodoměru a přišli s tímto stavem doplatit vodu, a to do 31. 1. 2020 na obecní úřad v Hlavatcích. Stav k 31. 12. 2019 potřebujeme z důvodu navýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020.
Současně bude probíhat elektronický odečet vodoměrů, který bude pro výpočet konečné ceny k 31. 12. směrodatný. Děkujeme.

 

Sběr použitých jedlých olejů a tuků

Od 10. 12. 2019 je možné odkládat použité jedlé oleje a tuky v uzavřených nádobách na OÚ Hlavatce do kontejneru. Tento kontejner bude zpřístupněn v běžných úředních hodinách OÚ Hlavatce. 

 

Elektroodpad

Žádáme občany, aby při odkládání elektrospotřebičů na vyhrazené místo u hřbitova v Hlavatcích, zde odkládali spotřebiče kompletní vč. motorů, jinak nebudou odvezeny. Děkujeme.

 

Pozvánka na veřejné zasedání OZ

Debrník - 5. setkání heligonkářů a harmonikářů

 

Rozsvěcení vánočního stromku

Všichni občané jsou srdečně zváni na slavnostní rozsvěcení vánočního stromku na hlavatecké návsi, které proběhne v neděli 1. prosince od 17:00 hodin. Přijďte si společně zazpívat koledy, něco sladkého i něco na zahřátí zajištěno.

 

Schůze Osadního výboru Vyhnanice

Osadní výbor Vyhnanice Vás zve na pravidelné setkání vyhnanických občanů, chalupářů a chatařů, které se bude konat tento pátek 29. listopadu 2019 od 19:00 hod. v místním klubu.
Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Zdobení stromečku ve Vyhnanicích

Zveme všechny občany na tradiční zdobení vánočního stromku ve Vyhnanicích. Sejdeme se tuto neděli 1. prosince ve 14:00 hod. před Vyhnanickým klubem. Ozdobíme stromek, poslechneme koledy, něco dobrého zobneme a popijeme vánoční punč. Na závěr se nám vánoční stromeček rozsvítí. 

 

Únik vody

Žádáme občany o spolupráci při hledání úniku vody z vodovodního řádu. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku na vašem pozemku, případně u sousedů - chalupářů. Děkujeme za spolupráci.

 

Pozvánka na veřejné zasedání OZ

Zveme všechny občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 20:00 hodin v KD Hlavatce. Všichni občané jsou srdečně zváni.

 

Údržba vodovodního řádu

Oznamujeme občanům, že 7. 11. 2019  od 9.00 do 15.00 hodin z důvodu údržby vodovodního řádu, nepoteče voda a že je možné dočasné zhoršení její kvality.

 

Schůze osadního výboru Vyhnanice

Osadní výbor Vyhnanice Vás zve na pravidelné setkání vyhnanických občanů, chalupářů a chatařů, které se bude mimořádně konat tuto sobotu 2. listopadu 2019 od 18.00 hodin v místním klubu. Bude se mimo jiné probírat organizace oslavy 10.  výročí založení klubu. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Prodej amurů a rybí posezení

Dnes 26. 10. 2019 prodávají Hlavatečtí myslivci amury u klubovny vedle smuteční síně. 

Zveme všechny občany na večerní rybí posedení do KD Hlavatce dne 26. 10. 2019.

 

Čištění hrobů na místním hřbitově

Ve středu 23. 10. 2019 od 8.00 do 9.00 hodin bude pan Vnuk čistit hroby na místním hřbitově. Cena je 70,- Kč/m2.

Pan Vnuk také obnovuje písmo zlatem i stříbrem. Zájemci, přijďte na hřbitov.

 

Přednáška o Tanzánii

Tanzánie - přednáška (letáček)

 

Kontejner na velkoobjemový odpad

V sobotu 19. října 2019 bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad:

Debrník - 9.00 - 9:45

Hlavatce - 10:00 - 11:00

Vyhnanice - 11:15 - 12:00

 

Okresní dětská hasičská soutěž Plamen

Sbor dobrovolných hasičů Hlavatce, oznamuje svým členům, že příprava na okresní dětskou soutěž Plamen 2019 se koná v pátek 11.10.2019 od 16:00 hodin na hřišti.

Současně oznamujeme občanům, že tato soutěž proběhne v sobotu 12. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin. Jedná se o branný závod, při němž se bude pohybovat velké množstvíí dětí - brankou dále po cestě na Debrník, okolo skály, bývalých kravínů a po chodníku okolo obchodu směrem ke hřbitovu. Po tuto dobu nebude možný vjezd vozidel ke hřbitovu a současně se zvýší počet zaparkovaných vozidel okolo kulturního domu. Děkujeme za pochopení. Hasiči Hlavatce

 

Charitativní sraz mustangů v Táboře

Dne 13. 10. 2019 bude v Táboře probíhat Charitativní sraz mustangů a US cars na podporu Domácího Hospice Jordán. Ve 13:30 bude kolona vyrážet z Bechyně přes Hlavatce - Želeč - Ústrašice do Tábora. Dále pak budou vozy k vidění v Táboře na náměstí od 13:30 hodin včetně doprovodného programu.

 

Oznámení

Dne 12. 10. 2019 v čase od 7:00 do 17:00 hodin bude uzavřena místní komunikace od fary ke hřbitovu pro veškerá vozidla. Důvodem je pořádání okresního kola závodu požární všestrannosti mladých hasičů. Děkujeme za pochopení.

 

Pozvánkav pátek 4.10.2019 od 16.00 hodin se koná v KD v Hlavatcích setkání seniorů.

 

Pomoc vlastníkům lesů se zalesňováním - Jihočeský kraj nabízí pomoc vlastníkům lesů s podzimní výsadbou v říjnu a následně v jarním období (březen - květen). Termín podzimní pomoci je 18. - 19. 10. 2019, následné termíny budou přizpůsobeny dle dohody. V případě zájmu, je třeba podat na OÚ Hlavatce žádost do 14. 10. 2019.

 

Havárie na vodovodním řádu

Upozorňujeme občany, že dnes dopoledne nepoteče voda z důvodu havárie na vodovodním řádu. Na opravě se pracuje.

 

Změna úředních hodin starosty a místostarosty

Hodiny pro veřejnost starosty a místostarosty budou změněny od 1.  10.  2019 do odvolání takto:

Středa 19:00 - 20:00

 

Svatováclavská mše ve Vyhnanicích

Zveme všechny občany na Svatováclavskou mši, která se koná 29.  září 2019 od 10:00 hodin ve Vyhnanické kapli. Občerstvení je zajištěno ve Vyhnanickém klubu.

 

Schůze osadního výboru Vyhnanice

Osadní výbor Vyhnanice Vás zve na pravidelné setkání vyhnanických občanů, chalupářů a chatařů, které se bude konat tento pátek 20. září 2019 od 19.00 hodin v místním klubu. Bude se mimo jiné probírat organizace pouti. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Oznámení termínů zimního svozuod 30. 9. 2019 bude firma Rumpold provádět svoz tuhého domovního odpadu každý týden v úterý.

 

Měření vydatnosti studně v Žežuli

Vážení spoluobčané, 

OZ pracuje na obnovení provozu léta nepoužívané studně v Žežuli jako zdroje pitné vody pro vodovodní řád Hlavatce/Vyhnanice. 
Od 2.9.2019 bude po dobu 10 dní probíhat měřící zkouška vydatnosti studny. 
Měření bude provádět hydrogeolog. 
OZ se zavázalo zabezpečit u studní zdroj elektrické energie po celou dobu měření. 

Žádáme občany, kteří by nám chtěli pomoci s hlídáním centrály u studní, aby se dostavili v neděli 25. 8. v 19 hodin do Restaurace v Hlavatcích. 

Nebo kontaktujte Milana Vaňka na číslo 606770506 nebo emailu vanekmilan@volny.cz<mailto:vanekmilan@volny.cz>, který sestavuje harmonogram služeb u studní. 
Kontaktní informace najdete na plakátkách na stránkách obce, úřední desce a v hospodách. 

Zázemí pro obsluhu centrály u studní bude zajištěno. 
Předem děkujeme za pomoc. 

Letáček - měření vydatnosti
 

Pozvánka na loučení s létem

Loučení s létem - pozvánka

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

Schůze osadního výboru Vyhnanice

Osadní výbor Vyhnanice Vás zve na mimořádné setkání vyhnanických občanů, chalupářů a chatařů, které se bude konat tento pátek 16. srpna 2019 od 19.00 hod. v místním klubu. Bude se probírat organizace Loučení s létem. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Únik vody - žádost o spolupráci

Žádáme občany o spolupráci při hledání úniku vody z vodovodního řádu. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku na vašem pozemku, případně u sousedů - chalupářů. Současně upozorňujeme na trvající zákaz zalévání a napouštění bazénů z vodovoního řádu.

 

Setkání osadního výboru Vyhnanice

Odadní výbor Vyhnanice Vás zve na pravidelné setkání vyhnanických občanů, chalupářů a chatařů, které se bude konat tento pátek 26. července 2019 od 19.00 hod. v místním klubu.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

V termínu 15.7 - 19.7. 2019 bude Obecní úřad v Hlavatcích uzavřen z důvodu dovolené.

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

Sbírka použitého ošacení

 

Setkání osadního výboru Vyhnanice

Osadní výbor Vyhnanice vás zve na pravidelné setkání vyhnanických občanů, chalupářů a chatařů, které se bude konat tento pátek 28. června 2019 od 19:00 hodin v místním klubu. Všichni jsou srdečně zváni.

 

očkování psů proti vzteklině

 

Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatky za odpad, psa, vodné a stočné do konce června 2019. Stavy vodoměrů jsou u odběrných míst odečteny.

 

130 let SDH Komárov

SDH Komárov zve na výročí 130 let SDH Komárov, a to v sobotu 15. června 2019.

Program:

13:00 nástup hasičských sborů, předání vyznamenání členům SDH, uctění památky, ukázka techniky, ukázka útoku nejmenších Hlavateckých hasičů, vystoupení Blaťáckého souboru. K tanci a poslechu hraje kapela Vlachovka.

 

Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad

Upozorňujeme občany na zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad vodou z obecního vodovodu.

 

Dětský den - 8. 6.  2019

TJ Jiskra Hlavatce zve všechny své členy, místní občany i náhodné kolemjdoucí na dětský den.

 

Noc Kostelů

Farnost sv. Ondřeje v Hlavatcích Vás zve na program Noci kostelů, který se uskuteční v pátek 24. května.

Od 18 do 19 hodin je plánován program pro děti, od 19 hodin začíná pásmo melodií, povídání o novém vybavení kostela a následovat bude koncert místního pěveckého sboru.

Všichni jsou srdečně vítáni.

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

Kontejnery na bioodpad

Oznamujeme občanům, že byly do obce přistaveny kontejnery na bioodpad. Do kontejneru je možné ukládat trávu, květiny, listí, ovoce a zeleninu, slupky, brambory, cibule, okurky a pod. 

Nepatří tam větve, zbytky jídel, kosti, sklo, kovy a komunální odpad.

Kontejnery jsou umístěny:

Hlavatce - v areálu starého kravína

Vyhnanice - u sadu

Debrník - vedle pohostinství

Aktuálně

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

CzechPOINT

CzechPoint

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2