Hlavatce
Debrník, Vyhnanice

Územní plán a další dokumenty obce

Tyto dokumenty jsou uveřejněny vždy v aktuálním znění a vztahují se k aktuálně řešenému období.

Všechny dokumenty obce Hlavatce jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Hlavatcích, a to v úředních hodinách.

Územní plán obce - změna č. 1 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

zmena_c._1_UP_Hlavatce_-_vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 295,22 kB

Územní plán obce - změna č. 1 textová část

zmena_c._1_UP_Hlavatce_-_textova_cast.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 499,6 kB

Územní plán obce - změna č. 1 schéma řešených území

zmena_c._1_UP_Hlavatce_-_schema_resenych_uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,16 MB

Územní plán obce - změna č. 1 koordinační výkres

zmena_c._1_UP_Hlavatce_-_koordinacni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,55 MB

Územní plán obce - změna č. 1 hlavní výkres

zmena_c._1_UP_Hlavatce_-_hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB

Územní plán obce - výkres základního členění území

výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,52 MB

Územní plán obce - výkres veřejně prospěšných staveb

výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,77 MB

Územní plán obce - výkres širších vztahů

výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,41 MB

Územní plán obce - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,3 MB

Územní plán obce - textová část

textová část ÚP Hlavatce čistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1005,19 kB

Územní plán obce - legenda k výřezům

legenda k výřezům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,08 kB

Územní plán obce - koordinační výkres

koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,31 MB

Územní plán obce - Hlavatce

koordinační výkres - výřez Hlavatce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,36 MB

Územní plán obce - Vyhnanice

koordinační výkres - výřez Vyhnanice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,81 MB

Územní plán obce - Debrník

koordinační výkres - výřez Debrník.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,75 MB

Územní plán obce - hlavní výkres

hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,29 MB

Strategický plán rozvoje obce Hlavatce na období 2019-2025

doc02455020220402180429.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 842,38 kB

Povodňový plán obce Hlavatce

Povodňový plán obce Hlavatce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 537,89 kB
Zobrazeno 21-38 ze 38